שלש שאלות שחשוב לשאול לפני פנייה לעורך דין ביטוח

עורך דין ביטוח עוסק במגוון של סוגי תביעות, לרבות תביעות לאחר תאונות דרכים החוסות תחת חוק הפיצויים, תאונות עבודה עקב רשלנות כנגד המעסיק, תביעות כנגד מוסדות רפואיים בגין רשלנות רפואית ותביעות של חברות הביטוח בבתי המשפט לאחר שאלו סירבו לקיים פוליסות פרטיות או קבוצתיות באופן שרירותי. במאמר זה נדון בארבע שאלות חשובות שיש להשיב עליהן טרם הפנייה לעורך הדין.

 

האם חלה על התביעה התיישנות

התיישנות הינה מחסום פרוצדוראלי אשר מונע מהמבוטח לממש את זכויותיו בפוליסה שרכש. בחוק קיימת הבחנה בין תקופת ההתיישנות לתביעות במקרקעין בהם יחלה התיישנות בת 7 שנים לעמת תביעות ביטוח בהן לרוב חלה התיישנות בתוך 3 שנים ממועד מקרה הביטוח.

בביטוחי חיים, מחלות ואשפוז וביטוחי סיעוד נקבע תיקון ביום 26.11.2020 לתקופת ההתיישנות בת 5 שנים מקרות האירוע הביטוחי. התיקון חל רק ביחס לפוליסות שנרכשו או חודשו לאחר מועד התיקון ואינו חל ביחס לפוליסות שנרכשו קודם לכן. עוד על הנושא ראו, https://bechar.co.il

שופט

את מי יהיה כדאי לתבוע

נושא נוסף עליו יש לתת הדעת לקראת פנייה לעורך דין ביטוח הוא את מי יש לתבוע עקב האירוע הביטוחי. חשוב להבין כי מקרים רבים יכולים לקיים אירוע ביטוחי לפוליסות שונות. תאונה בעבודה יכולה לקיים אירוע ביטוחי, כלפי ביטוח לאומי, אירוע לתביעת המעסיק במקרה של רשלנות ותביעת חברת הביטוח שהנפיקה את פוליסת חבות מעבידים וכן הלאה.

אירוע של תאונה בעבודה יכול להוות אירוע ביטוח גם כלפי חברת הביטוח שהנפיקה לעובד פוליסת תאונות אישיות או כלפי חברת הפנסיה בגין רכיב אובדן כושר עבודה המצוי התיק הפנסיוני. חשוב להתייעץ עם עורך דין ביטוח לגבי האפיק המיטבי לקבלת פיצויים מכיוון שבמקרים רבים אין כפל פיצוי.

 

מול מי לערער על דחיית התביעה

שאלה נוספת שיש לשאול במקרה של קבלת דחייה של תביעה מברת הביטוח הוא בפני מי לערער. ניתן להגיש ערעור לחברת הביטוח עצמה או לבית המשפט.

חשוב לדעת שרק הגשת תביעה לבית המשפט תפסיק את מרוץ ההתיישנות על התביעה וערעור נוסף בפני חברת הביטוח מאפשר לה גם להעלות טענות נוספות. כאשר הדחייה נעשית בשל עילה שאינה צפויה לעמוד בבית המשפט מומלץ שלא לאפשר לחברה הזדמנות לצאת מהמצב בו היא הכניסה את עצמה ולפנות ישירות לבית המשפט.

 

סיכום שאלות הנוגעות לתביעות ביטוח

לסיכום הנושא, במאמר זה עסקנו בשלש שאלות, מתי חלה על תביעה התיישנות, את מי יהיה לתבוע והאם להגיש תביעה כנגד חברת הביטוח לבית המשפט. את התביעה  יש להגיש בהתאם לגודל התביעה. כאשר מדובר בתביעה העומדת על סכום מקסימלי של 2.5 מיליון ₪ יש להגישה לבית משפט השלום ואילו תביעה מעל סכום זה לבית המשפט המחוזי. חשוב לשים לב לתקופת ההתיישנות הרלוונטית בהתאם לסוג התביעה.

מאזניים

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא