פיצויים הסתברותיים – איך פוסקים בתביעות רשלנות רפואית?

באירועים בהם מבצע הרופא טעות מובהקת, אשר נעשית בצורה לא סבירה וללא מידה כלשהי של זהירות, ניתן להגיש לבית המשפט תביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית. מטרתה של תביעה זו היא להכיר בעוול שנעשה למטופל, ולנסות לתמוך בו בצורה כלכלית. איך פוסקים בתביעות אלו? תשובות במאמר הבא.

 

רשלנות רפואית – מתי לא ומתי כן

לפני שמדברים על תביעות ופסיקות, צריך להבין מתי טעות של רופא נחשבת לרשלנות רפואית. רשלנות מוגדרת כפעולה הפוגעת במטופל בצורה ברורה ונעשית בחוסר זהירות ובחוסר סבירות ביחס למעמד. למשל, אי שמירה על אמצעי בטיחות במהלך ניתוח, שכתוצאה מזאת נפגע המטופל, יכולה להיחשב כרשלנות רפואית.

לא כל טעות היא רשלנות רפואית. כמו כל אדם, גם הרופא יכול לטעות. במידה והוא נוקט באמצעי הזהירות הנדרשים ופועל במידה סבירה והגיונית, ייתכן כי הוא רק טועה בשיקול דעתו המקצועית. רופא שפגע במטופל במהלך ניתוח למשל, אך שמר על כלל הנהלים ועשה את המיטב כדי לפעול באחריות, לא ייחשב ככל הנראה כמי שהתרשל בתפקידו.

 

תביעת פיצויים

במצבים בהם נדמה כי התרשל הרופא, ניתן להגיש תביעה לבית המשפט על מנת לדרוש פיצויים כספיים בגין הרשלנות הרפואית. עורך דין כפיר דיין דובב הוא עורך דין המומחה בתביעות אלו. את התביעות האלו יש להגיש לבית המשפט הרלוונטי, יחד עם מסמכים ועדויות שיחזקו את טענות הצד התובע כנגד הצד הנתבע.

 

נזק ממוני

במידה ובית המשפט החליט כי יש לפסוק פיצויים למטופל עקב התרשלות רפואית, ייקבע השופט את גובה הפיצוי. השופט יפסוק לפי מספר עקרונות, כאשר הרעיון המרכזי מאחוריהם הוא החזרת המצב של המטופל, שעבר פגיעה כלשהי כאמור, לקדמותו, באופן הכי מדויק שניתן מבחינה כלכלית.

נזק ממוני מתייחס לנזק שנגרם למטופל ביכולותיו הכלכליות. לפי עקרון זה, על השופט לחשב פיצויים למטופל שיפצו על הנזק הכלכלי שנגרם לו. השופט יתחשב בהוצאותיו של המטופל על דיור, שיקום רפואי וניידות. כמו כן, השופט יחשב את השכר המשוער אותו היה אמור להרוויח המטופל עד לגיל הפרישה.

 

נזק לא ממוני

לפי העקרון של נזק לא ממוני, השופט צריך לפסוק סכום נוסף לפיצוי, פרט לסכום שמתחשב בפגיעות הכלכליות של הנפגע. לנפגע נגרם נזק שאינו כלכלי, כמו עוגמת נפש, פגיעה בתפקוד הבריאותי, פגיעה בשגרת החיים, כאבים ואף קיצור בתוחלת החיים הצפויה. מכיוון שלא מדובר בנזק שניתן להעריך, סכום הפיצויים משתנה לפי שיקולים שונים של השופט.

 

פסיקה אישית עם היגיון מאחוריה

הפסיקה לגובה הפיצויים משתנה ואישית לכל תובע. יש כאלו שהרשלנות הרפואית פגעה בהם בצורה חמורה, כך שאינם יכולים להשתכר ואף תוחלת החיים שלהם נפגעה, כאשר מצד שני יש כאלו שנפגעו בצורה קלה יותר. לכן, בית המשפט יתחשב במצב האישי של כל תובע ויפסוק את הפיצוי המתאים בשבילו.

תביעות רשלנות רפואית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא