מעורבות ילדים בגירושין

למרות שטרם פגשנו בבני הזוג שבחרו להינשא זה לזו מתוך מודעת לכך שהם עתידים להתגרש, אין עוררין על כך שזוגות רבים בישראל נאלצים במוקדם או במאוחר "לפרק את החבילה", ולפצוח בהליך גירושין. למרבה הצער, מקרי גירושין רבים – שלא לומר – רובם ככולם, הופכים לעתים מזומנות למאבקים רוויי יצרים בין בני הזוג הנמצאים בדרכם לפירוק התא המשפחתי. במאבקים מסוג זה, מטבע הדברים, הילדים המשותפים של בני הזוג, הם אלו שנמצאים בתווך.

במדריך שלפניכם נעסוק בסוגיה הכאובה של מעורבות ילדים בגירושין, בסלעי המחלוקת העיקריים שסביבם נסובים סכסוכים על הסדרי ראיה ומשמורת, ובדרכים שבהן ניתן לסיים את הסאגה על מי מנוחות, לטובת כל המעורבים.

על המחלוקות העיקריות בתיקי גירושין

בתיקי גירושין בהם מעורבים גם ילדים של בני הזוג ששואפים להיפרד, ישנן 3 נקודות מחלוקת מרכזיות שנוטות לסבך את ההליכים:

  1. חלוקת הרכוש
  2. הסדרת המשמורת על הילדים
  3. תשלום דמי המזונות

המורכבות הרבה במעורבות ילדים בגירושין, נובעת מעצם העובדה שבין נקודות המחלוקת שמנינו לעיל, קיים קשר הרמטי וסימביוטי שקשה לנתקו. מכאן שקושי להגיע להסכמה בין בני הזוג המתגרשים, על כל אחת מהסוגיות הללו, עלול לגרור מתיחות רבה גם סביב יתר התחומים.

לצורך העניין, מחלוקת בנושא תשלום דמי המזונות, עלולה להשפיע לרעה על אופן ההתמודדות של הצדדים עם סוגיית המשמורת. מנגד, אי הסכמה בעניין חלוקת הרכוש, עלולה לגרום לסכסוך גם סביב תשלום המזונות.

מעורבות ילדים בגירושין – הנושא הכי כאוב ושנוי במחלוקת בתיקי גירושין

בין כל סלעי המחלוקת בהם נוטים להתקל זוגות המצויים בדרכם לפירוק התא המשפחתי, אין ספק כי נושא טיפול בילדים לאחר הגירושין, לרבות הסדרת המשמורת על הילדים, הסדרי הראיה, תשלום דמי המזונות וזכויות ההורים מול ילדיהם, מעורר את מירב האמוציות והמחלוקות בהליכי גירושין.

זוגות הנמצאים בעיצומם של הליכי גירושין מגלים מעורבות רגשית גבוהה במיוחד בכל הנוגע לקבלת החלטות שתהיה להן השלכה ישירה על עתיד ילדיהם. אף כי במרבית המקרים, לשני ההורים ישנו אינטרס משותף לשים את טובת ילדיהם בראש סדר העדיפויות, קיים חשש הדדי כי אחד הצדדים יפעל לשלילת זכויותיו של ההורה השני ויחתור להקטנת המעורבות שלו בחייו של הילדים המשותפים.

מעורבות ילדים בגירושין
מעורבות ילדים בגירושין

על אילו נושאים הורים נאבקים בתיקי גירושין?

בין נקודות המחלוקת המרכזיות בין הורים בתיקי גירושין, ניתן למנות את הנושאים השכיחים שלהלן:

משמורת משותפת / משמורת יחידנית

נושא המשמורת על הילדים מהווה נקודת מחלוקת מרכזית במרבית תיקי הגירושין. אם בעבר הלא רחוק היה מקובל לאפשר לאם לקבל משמורת מלאה על ילדיה, כמעט בכל תרחיש, הרי שבשנים האחרונות ישנה מגמה אשר במסגרתה בתי הדין לענייני משפחה בישראל, נוטים לפסוק משמורת משותפת לבני הזוג הגרושים, בתנאי שילדיהם בני שש ומטה. להחלטה על משמורת משותפת יש 2 השלכות שניתן לחוש בהן באופן מיידי כמעט:

  • חלוקת זמן שוויונית בין שני ההורים בטיפול בילדים: משמורת משותפת מחלקת את הזמן בו ההורים נמצאים במחיצת ילדיהם, באופן שווה בשווה. זה מאפשר לכל הורה להעניק לילדיו את המירב. יתר על כן, במצב כזה קשה לאחד ההורים להעביר לילדים מסרים מסיתים ולחתור כנגד ההורה השני באופן בלתי פוסק.
  • חלוקה שווה של תשלומי המזונות: משמורת משותפת משליכה גם על היקף דמי המזונות. כשהילדים נמצאים במשמורת בחזקת אחד מבני הזוג – בדרך כלל האם, בן הזוג השני חייב בתשלום מזונות ילדים כפי שפסק בית המשפט. אולם בתרחיש של משמורת משותפת, תשלומי המזונות שיעברו לידי האם יבוטלו או שיהיו נמוכים, היות וממילא גם האב משקיע סכומים ניכרים בילדיו בשגרה.

מקום מגורים

פעמים רבות מתעוררת אי הסמכה בעניין מקום המגורים של הילדים, ובעיקר כאשר האם מעוניינת להעתיק את מגוריה למיקום מרוחק. כאשר בני הזוג שהתגרשו אינם מליחים להגיע להסכמה בנושא זה, המחלוקת עלולה להגיע לטיפולו של בית המשפט.

הסדרי ראייה

במידה והמשמורת ניתנה להורה אחד, עשויות להתעורר מחלוקות בנוגע להסדרי הראייה של ההורים. בחלק ניכר מן המקרים, הערכאה המשפטית המטפלת, קובעת הסדרי ראייה גם ללא הסכמה בין הצדדים.

מה בין מעורבות ילדים בגירושין וחובת תשלום מזונות?

כשזוג מצוי בהליך גירושין, במצב של מעורבות ילדים בגירושין, בית המשפט מגדיר מה יהיה הסכום שישולם להורה שקיבל עליו את המשמורת. על פי רוב, מדובר יהיה באם. במצב כזה בית המשפט לרוב קובע את סכום המזונות בהתאם לסך ההכנסות של האב ביחס להכנסות של האם.

למותר לציין כי שיעור דמי המזונות אשר נקבעים בבית המשפט, אינו מעוגן באף חוק, אלא נקבע בהתאם למצב הסוציו אקונומי בו הורגלו הילדים של בני הזוג טרום גירושיהם, וביחס לשאיפה לאפשר לילדים רמת חיים זהה לזו שהיתה להם טרום הליך הגירושין של הוריהם. דמי המזונות ישולמו להורה המשמורני עד שימלאו לילדים 18.

עם זאת, גם ילדים המשרתים שירות צבאי או לאומי זכאים לתשלום מזונות, אם כי בשיעור מופחת מזה המושלם עבור ילדים קטינים.

כיצד מתייחס המחוקק לטובת הילד בהקשר של מעורבות ילדים בגירושין?

"טובת הילד" היא מונח כללי ומעורפל יחסית ועל כן האכיפה שלו בפן המשפטי והמשפחתי, מורכבת כשלעצמה. בכל הנוגע למעורבות ילדים בגירושין, טובת הילד תלויה במידה רבה בנכונותם של הוריו, קרי – בני הזוג המצויים בהליכי גירושין, להגיע להסכמות ביניהם בכל הנוגע להמשך הטיפול בילדים לאחר סיום ההליכים.

אולם במצבים שבהם ההורים אינם מצליחים להגיע לעמק השווה באף נושא הנוגע לאחריות המשותפת שלהם בילדיהם – החל מנושא המשמורת, דרך מקום המגורים של הילדים, ועד אופן הגידול והחינוך של הילדים, מי שטובתם עומדת בסכנה הם הילדים עצמם.

לכן ככל שההורים אינם מוצאים דרכים לפתור את המחלוקות הקשורות בילדיהם בכוחות עצמם ובדרכי נועם, בית המשפט למשפחה רשאי למנות גורם חיצוני, שיפסוק מהי טובת הילד וכיצד יש לפעול על מנת שצרכיו יקבלו מענה הולם.

על זכותם של הילדים להישמע בהליך הגירושין

ישנם מקרים אשר בהם בית המשפט מבקש לשמוע מהן דעותיו והעדפותיו של הילד המעורב בהליך הגירושין. הבחירה אם לערב את הילדים כצד במחלוקת המשפטית, נתונה לשיקול דעתה של הערכאה המטפלת, אם כי בית המשפט אינו מחויב לפסוק בהכרח בהתאם לרצונם של הילדים כפי שבא לידי ביטוי בדבריהם.

יחד עם זאת, במקרים רבים, רצונותיו של הילד כפי שהם משתקפים מאמירותיו בבית המשפט בהחלט נלקחות בחשבון בקבלת ההחלטה בנושאים הנוגעים לזכויות הילד ולזכויות של הוריו בו, בהליך הגירושין.

מדוע דעתו של הילד לא תמיד נלקחת בחשבון בהליך הגירושין בבית המשפט?

אף שילדים רבים יודעים לבטא באופן ברור וקוהרנטי את העדפותיהם, בנוגע להורה עימו הם מעדיפים לגור והסביבה בה ברצונם לחיות, פעמים רבות קיים חשש לכך שילדים יהיו מושפעים מדעותיו של אחד ההורים או ממניפולציות שההורה ביצע כדי להשיג את מבוקשו.

פעמים רבות קרה שילדים קיבלו הכוונה מההורה הדומיננטי יותר בחייהם טרום ההליך המשפטי, וכתוצאה מכך – דבריהם לא שיקפו את רצונם שלהם, אלא את העדפותיו של ההורה.

על מעורבות ילדים בגירושין כאשר ההורה המשמורן מעוניין להגר למדינה זרה

כאשר האם המשמורנית או האב שקיבל משמורת על הילדים המעורבים בהליכי הגירושין, בוחר לעזוב עם ילדיו לחו"ל, ההורה השני רשאי להתנגד לעזיבתו ואף למנוע את ההגירה יחד עם הילדים.

אולם במצבים מסוג זה, לרוב עולה הצורך לאפשר לילדים להשמיע את קולם בבית המשפט. לרוב, נוטים בתי הדין לענייני משפחה שלא לאשר הגירה עם ילד ללא הסכמתו של הורה השני, ובבתי הדין הרבניים המגמה הזו אפילו בולטת יותר.

על חשיבות הפניה לעורך דין במעורבות ילדים בגירושין

בני זוג שנמצאים בהליכי גירושין פונים לרוב להתייעצות מול עורך דין גירושין אשר מתמחה בדיני משפחה. זאת בשאיפה לנסות ולשמור על האינטרסים שלהם מבלי לפגוע בילדיהם שנקלעו בעל כורחם להליך הגירושין.

עורך דין המתמחה בדיני משפחה, ידע כיצד לשמור על טובת הילד וזכויותיו בהליך, ולסייע לבני הזוג המתגרשים זה מזו, להגיע להסכמות שישרתו את טובת הילדים המעורבים.

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן.

המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

טובת הילד בגירושין

זוגות שנקלעו להליכי גירושין נכנסים פעמים רבות לעימות חזיתי, ובפרט בכל הנוגע לזכויותיהם בילדים המשותפים. אף שבמרבית המקרים שני ההורים חפצים ביקרם של ילדיהם, העימותים

מתי להודיע על הגירושין לילדים?

כשמדברים על שיתוף הילדים בהליך הגירושין, מסתכלים על שיתוף המתבצע בשני היבטים: ההיבט הראשון הוא הפן הפסיכולוגי של שיתוף הילדים בהליך הגירושין, בכל הנוגע לפתיחת

שיתוף הילדים בהליך הגירושין

הליך הגירושין הוא הליך לא פשוט לאף צד, אך לצערנו זוגות רבים ברחבי הארץ והעולם מוצאים את עצמם מתמודדים איתו, כשנישואיהם עולים על שרטון. הליך

הסתה של ילדים על ידי הורה

הליך גירושין הוא מצב לא נעים כלל ועיקר והא כולל בחובו מורכבויות שונות. לעיתים קרובות, בני הזוג המתגרשים מוצאים עצמם מתעמתים אחד עם השניה בבית