עורך דין גירושין

האינסטינקט הקיומי הראשוני של האנושות לאורך כל ההיסטוריה, הוא יצירת קשרים חדשים עם אנשים אחרים והקמת משפחה. הביטוי המוחשי והחזק ביותר לשאיפה הזאת, הוא מוסד הנישואין, קרי חיבור ממוסד בין גבר לאישה למטרת רבייה.

לכאורה, החיבור בין גבר לאישה במסגרת הנישואין מקודש כמוסד נצחי שיש לשמור עליו מכל משמר. עם זאת, מעת לעת קורה שהחיבור בין בני זוג נכשל. כתוצאה מכך, על בני הזוג לעבור תהליך הפוך לברית הנישואין, שידוע בתור הליך גירושין.

בחלק ניכר מהמקרים, אחד מבני הזוג או שניהם, מסתייעים בשירותיו המקצועיים של עורך דין גירושין אשר אמור לסייע להם לעבור את התהליך המורכב רגשית ולוגיסטית של פירוק התא המשפחתי, בזמן הקצר ביותר ותוך יצירת כמה שפחות בעיות. בשורות להלן נציג את הסוגיות העיקריות בנושא הזה ואת המשמעויות שלהן.

על הסוגיות העיקריות בהליכי גירושין והמשמעויות שלהן

הסוגיות העיקריות בנושא הגירושין הן כלכליות מחד, ומשפחתיות מאידך. עם הסוגיות הכלכליות ניתן למנות את חלוקת הרכוש המשותף לבני הזוג על כל המשמעויות שלו. בהקשר של הסוגיות המשפחתיות, עוסקים לרוב בנושאים של זכויות הוריות וענייני ירושה.

למשל, סוגיית המשמורת על הילדים לצד התמורה שיקבל בן הזוג הזוכה לקבל משמורת על הילדים, וסוגיות שעניינן ההתנהלות של הצדדים במקרה של משמורת משותפת. בכל מקרה, עורך דין גירושין הוא דמות מפתח במרבית תיקי הגירושין, כולל מקרים בהם בני הזוג מסיימים את הנישואין בהסכם פשרה וללא מאבקים משפטיים.

גירושים בין בני זוג והמשמעות שלהן

חתונה בין בני זוג פירושה למעשה איחוד בין שני עולמות שונים. שני אנשים שונים, המגיעים מעולמות שונים וממשפחות שונות, מאחדים כוחות לשם יצירת משפחה חדשה והולדת ילדים. המושג "משפחה" בעצמו, מתאר במילה אחת את החוויה – שני אנשים מסתפחים איש לרעותו (משפחה מלשון סיפוח).

בחלק ניכר מהמקרים השידוך הזה מצליח, ובני הזוג נותרים נשואים למשך שארית חייהם. אולם יש לא מעט מקרים שבהם החיבור לא עולה יפה ושני האנשים מחליטים להיפרד. ככל שהנישואין היו ארוכים יותר, כך ההפרדה בין בני הזוג קשה יותר. הקשיים עלולים להיות נפשיים ופיננסיים כאחר. אולם כאשר לבני הזוג יש ילדים, הדבר מסובך שבעתיים, משום שהם הופכים לגורם חשוב שיש להתחשב בו ולהתייחס אליו.

רכוש משותף שנצבר והמשמעויות שלו

לכאורה, הרכוש המשותף שצברו שני בני הזוג לאורך חיי הנישואין, הוא הנושא הפשוט ביותר לפתרון. על פי החוק, הרכוש הזה מחולק שווה בשווה בין שני בני הזוג, ללא משוא פנים. זאת, בלי כל קשר לתשלום מזונות, אשר אמורים להיות משולמים לצד המחזיק בילדים, על ידי בן הזוג השני.

עורך דין גירושין
עורך דין גירושין

על פי החוק בישראל, החלוקה איננה כוללת רכוש שאחד מבני הזוג הביא איתו לנישואין. החלוקה הזאת יכולה להיות פשוטה למדיי, אם בני הזוג מעוניינים באמת להגיע לפשרה. אולם אם הליך הגירושין כולל משקעים שנצברו בין בני הזוג, כבר בשלב הזה עלולות להיווצר בעיות לא פשוטות. זאת, בנוסף לסוגים שונים של פגיעה כלכלית מכוונת, שבהם עוד נדון בהמשך, בסעיף העוסק בחובות.

מה זה איזון משאבים בין בני זוג בגירושין

איזון משאבים בין בני זוג בהליך גירושין, הוא הדרך שאותה מצא לנכון המחוקק ליישם, במטרה לחלק את הרכוש שצברו בני הזוג במהלך השנים. כאשר מדובר ברכוש פיזי, כל מה שצריך הוא להעריך את השווי שלו בצורה מוסכמת, ולאחר מכן לבצע את החלוקה. אם אי אפשר לחלק את הרכוש הפיזי, אפשר למכור את הרכוש ולחלק את התמורה.

אבל לפעמים קורה שמתפתחת התמודדות על חלק מסוים ברכוש ששני הצדדים מעוניינים בו – התמודדות שהופכת לעימות מתיש ובעיקר יקר. ברור מאליו שהרגשות משחקים תפקיד משמעותי, אבל עדיין יש צורך להגיע לפשרה כלשהי. עורך דין גירושין אמור לנסות לגשר על הפערים ולמצוא פשרה הולמת בין הצדדים. שהרי במאבקים כאלה, שני בני הזוג תמיד יוצאים נפסדים.

איזון משאבים והשכלה

סוג אחר של איזון משאבים, שלא תמיד מופיע בכותרות העיתונים, הוא שקלול של ההשכלה שאותה רכש אחד מבני הזוג במהלך הנישואין. דוגמה טובה לכן הוא רופא, שאת ההשכלה שלו רכש לאחר שהתחתן. זאת, תוך שבת הזוג שלו מממנת את ההוצאות השונות הכרוכות בחיי היום יום, ולעיתים את שכר הדירה ואפילו שכר הלימוד.

היא עושה זאת, כמובן, על מנת ליהנות בעתיד מההכנסה הגבוהה של הבעל, לכשיהיה רופא. אבל כשמשהו משתבש, יוצאים עורכי הדין מנקודת ההנחה שלאישה יש חלק בהשכלה של רופא. ולכן גם בהכנסה העתידית שלו. במקרים כאלה איזון משאבים הוא קצת יותר מסובך, אבל עורך דין גירושין היודע את המלאכה יכול להגיע להסכמה גם במקרים כאלה.

כיצד משפיעים איזון משאבים והשקעה משותפת בנכסים פרטיים על עניין הגירושין?

על פי חוק, חלוקת הרכוש בין בני הזוג איננה כוללת רכוש שהיה בבעלותו של כל אחד מבני הזוג בנפרד לפני הנישואין. עם זאת, לא אחת קורה שבני הזוג השקיעו ביחד כסף להשבחת רכוש שאחד מהם הביא. לכאורה, ההשקעה בוצעה על מנת להגדיל את ההכנסה שניתן לייצר באמצעותו. גם ההשקעה הזאת צריכה להיות כלולה בהליך איזון המשאבים בין בני הזוג.

המצב הרבה יותר פשוט, כמובן, אם שני בני הזוג התחילו את החיים המשותפים שלהם ללא רכוש כלל. במקרה הזה, כל מה שיש יתחלק בין השניים, כולל איזון משאבים בגין רכישת השכלה ומקצוע, כפי שהוזכר לעיל. עורך דין גירושין ישאף לסיים את העיסוק בנושא הזה מוקדם ככל האפשר, על מנת להימנע מהסתבכות במחלוקות שהפתרון שלהם בעייתי.

על איזון משאבים והקמת עסק בהקשר להליכי גירושין

אותו הדין החל על השכלה, חל גם כשמדובר בתהליך הקמה של עסק, שבו אחד מבני הזוג תמך ברעהו. דוגמה טובה לכך היא אדם המקים מפעל, כאשר בשנים הראשונות המפעל איננו רווחי, ובן הזוג האחר תומך כלכלית בבן הזוג שהקים את המפעל, עד שזה מתחיל להניב רווחים.

אם וכאשר מתחילים בני הזוג בהליך גירושין, תהליך איזון המשאבים מתבצע בדיוק באותה השיטה אשר נהוגה באיזון משאבים בנוגע להשכלה. מתבצע חישוב ההכנסה הצפויה של העסק לאורך תקופה מוגדרת מראש, ובהתאם לתוצאה חייב בן הזוג שהעסק שייך לו, לפצות את בן הזוג השני אשר בעקיפין, תרם להקמת העסק וגם להצלחה שלו. מדובר בהליך לא פשוט, שצריך להתבצע ברמה גבוהה של מקצועיות ומיומנות.

כיצד מטופל בהליך הגירושין רכוש שהיה שייך לאחד מבני הזוג לפני הנישואין?

עד לתחילת שנות השבעים של המאה הקודמת. לא הייתה התייחסות כלל לעניין הזה וכל רכוש שהיה בבעלות אחד מבני הזוג או שניהם, היה צריך לכאורה להתחלק שווה בשווה ביניהם. כך, גם מי שהגיע לנישואין ללא רכוש, היה עשוי לצאת מהם עם רכוש והון רב.

חוק יחסי ממון בין בני זוג מונע את המצב הזה, ומותיר בידי כל אחד מהם את הרכוש שהיה ברשותו לפני הנישואין. זאת, כמובן, לאחר קיזוז השקעות שבוצעו ברכוש, כפי שהוזכר לעיל. בנוסף, החוק האמור גם מותיר בידי בן זוג כל סכום כסף או כל רכוש אחר אשר הגיע לידיו בירושה. עורך דין גירושין מבצע בדיקה של הרכוש המשותף וכן של הרכוש השייך לכל אחד מבני הזוג, במטרה לבצע חלוקה שוויונית של הרכוש המשותף.

מהו הסכם ממון בין בני הזוג ומה המשמעות שלו לנושא הגירושין?

חוק יחסי ממון, כולל התיקונים השונים שבוצעו בו במהלך השנים, מאפשר לבני זוג לחתום על הסכם ממון ביניהם עוד לפני תחילת חיי הנישואין או במהלכם. לכאורה, מדובר בצעד שעלול לפגוע מאוד ברגשות של אחד מבני הזוג – אותו אחד שהגיע ללא רכוש או עם רכוש דל, עלול לראות בחתימה על הסכם כזה סוג של פגיעה באמינות שלו, בגאווה שלו ובכנות המלאה של האהבה שלו כלפי בן הזוג האחר.

אולם עם השנים מתברר שחתימה על הסכם כזה משפרת את ההרגשה אצל שני בני הזוג ומשחררת את שני בני הזוג מהמועקה הרגשית המשמעותית ומהרגשת קיפוח שעלולה ללוות את חיי הנישואין.

חתימה על הסכם ממון בנישואין

הסכם ממון הוא הסכם מחייב, אף שבסיכומו של עניין הוא כפוף לאישור בית המשפט לענייני משפחה, או של בית הדין הרבני. לפיכך, גם בני זוג המעוניינים לערוך הסכם כזה, חייבים להתייעץ עם עורך דין איכותי. זאת, במטרה למנוע מצב שבו יכללו בהסכם סעיפים המקפחים את הזכות של אחד מבני הזוג.

האישור של בית המשפט למשפחה או של בית הדין הרבני להסכם, יינתן אך ורק כשהשופטים ייווכחו לדעת שההסכם נחתם מרצונם החופשי של שני הצדדים. לרוב, ביטול הסכם ממון שנוסח ונחתם כהלכה, יהיה בלתי אפשרי, אלא אם ניתן להטיל ספק בתום הלב של אחד הצדדים בחתימה על ההסכם. לכן חשוב להתייעץ עם עורך דין לפני שחותמים על הסכם מהסוג הזה.

חתימה על הסכם ממון לאחר הנישואין

לרוב, נהוג לחשוב שחתימה על הסכם ממון מתבצעת אך ורק לפני הנישואין, ולא כך המצב, חתימה על הסכם ממון עשויה להתבצע גם לאחר הנישואין, אם שני בני הזוג מגיעים למסקנה שההסכם הזה הוא הדבר הנכון לעשות. חתימה על הסכם כזה יכולה להתבצע אם, למשל, אחד מבני הזוג מקים עסק ובן הזוג השני איננו רוצה בו כל חלק ונחלה.

בנוסף, אם מתעוררים חילוקי דעות כלכליים אחרי הנישואין, יש בהחלט מקום לשקול חתימה על הסכם כזה, דווקא על מנת להציל את הנישואין ולא על מנת לפגוע בהם. ועדיין, חשוב להסתייע בשירותיו המקצועיים של עורך דין, במטרה להוציא את ההסכם הזה לפועל.

חובות וחלוקה שלהם במקרה של גירושין

במהלך חיי הנישואין צוברים בני הזוג לא רק הון ורכוש, אלא גם חובות והתחייבויות. בדרך ככלל, בהליך איזון משאבים כפי שהוא מתואר במאמר הזה, נכללים גם החובות שבני הזוג צברו במשותף.

עם החובות הללו ניתן למנות חובות משכנתא, חובות כתוצאה מרכישות שביצעו בני הזוג כיחידה כלכלית אחת, או חובות שהצטברו כתוצאה מניהול של עסק. על פי החוק, גם אם רק אחד מבני הזוג ניהל את העסק, במקרה של כישלון שני בני הזוג נושאים באחריות לו, כל עוד הם היו נשואים. ההיגיון הוא שגם אם היו רווחים, שני בני הזוג היו נהנים מהם ולכן אין למנוע את שיתוף החובות ביניהם.

עורך דין גירושין וחובות שאינם מחולקים

למרות האמור לעיל, יש מקרים שבהם חובות קיימים לא יוכרו לצורך איזון משאבים.

חובות שנוצרו במכוון: לעיתים, כנקמה על הליך הגירושין, אחד מבני הזוג יוצר חובות פיקטיביים גדולים, על מנת להקטין לכאורה את החלק שלו באיזון המשאבים. חובות כאלה לא יוכרו.

חובות הימורים: גם חובות שיצר אחד מבני הזוג כתוצאה מהימורים, יישארו בחזקתו של אותו בן הזוג, והם אינם מחייבים את בן הזוג השני.

חובות מעיסוקים פליליים: סוג נוסף של חובות שלא יוכר בהליך איזון משאבים בגירושין, הוא חוב שנוצר כתוצאה מעיסוקים פליליים.

חובות שנוצרו אחרי ההחלטה להתגרש: כאן מדובר בווריאציה נוספת של הנקמנות, כפי שהוזכרה בסעיף הראשון. גבר או אישה שהבינו כי בן או בת הזוג שלהם נחושים להתגרש, מתחילים להוציא כספים מחשבונות משותפים, או ליצור חובות שהם לכאורה לגיטימיים. אם בן או בת הזוג מצליחים להוכיח שההוצאות הללו נוצרו אחרי ההחלטה להתגרש, החובות הללו נותרים נחלתו של בן הזוג שיצר אותם בלבד.

ככלל, ניסוח הסכם ממון וחתימה עליו, אם הם נעשו בתום לב, עשויים למנוע את המצבים הללו או, לכל הפחות, להפחית בצורה משמעותית את מגוון האפשרויות העומדות בפני בן או בת זוג נקמנים, לייצר חובות בעייתיים. עורך דין גירושין יכול מנסח מראש הסכם ממון איכותי, ששני הצדדים יהיו מרוצים ממנו ויפעל בעתיד לטובת שניהם.

על צוואות וירושות בהליכי גירושין

לא אחת קורה ששני בני זוג הנמצאים בהליכי גירושין, ערכו בשלב מסוים בחיים שלהם צוואות הנוגעות לרכוש הפרטי שלהם וכן לרכוש המשותף. אמנם על פי החוק, כל אחד מבני הזוג מקבל חזרה את הרכוש שאיתו הוא הגיע לנישואין. אולם אם אחד מבני הזוג או שניהם ערכו צוואות הנוגעות לירושה, כפי שזוגות רבים נוהגים לעשות, הן עלולות לכאורה לשנות את המצב.

במקרים כאלה, חייב כל אחד מבני הזוג לערוך צוואה חדשה, המגדירה מחדש את רצונו באשר לגורל הרכוש שצבר אחרי מותו. בהעדר צוואה חדשה, צוואות קודמות שנחתמו הן תקפות, גם אם בני הזוג הספיקו להתגרש, ואפילו במקרים שבהם הגירושים היו מכוערים למדי.

מהי הורשה בהסכם ממון?

לעיתים קורה שבני זוג חותמים על הסכם ממון, שבו מצוינים גם היורשים העתידיים שלהם. לכאורה, הסכם מהסוג הזה הוא גם סוג של צוואה, העשויה להיות מחייבת אם אחד מבני הזוג הולך לעולמו, בזמן שהסכם הממון עדיין תקף.

למעשה, על פי החוק אך ורק צוואה היא הדרך היחידה להוריש רכוש. לא ניתן להוריש רכוש עתידי, ולא ניתן להוריש רכוש המצוי בחזקתו של אדם אחר, ובוודאי לא כאשר מדובר בהסכם ממון, שהוא מסמך מחייב אך ורק בין שני הצדדים החתומים עליו.

מהו מקומם של הילדים בהליך הגירושין?

לפעמים, החלק העוסק בחלוקת הרכוש בין בני הזוג הוא רק ההקדמה למחלוקות שעלולות להתעורר בכל מה שקשור לילדים. לא אחת קורה ששני בני הזוג מעוניינים לקבל משמורת על הילדים, ואף אחד מבני הזוג איננו מעוניין לוותר. לכאורה, בתי המשפט בישראל מעניקים יתרון לאימהות בקבלת משמורת על הילדים.

ככל שהאם מקבלת את המשמורת עליהם, כך האב ישתתף בגידול שלהם בעיקר באמצעות המימון שלהם, כולל תשלום דמי מזונות. זאת, בנוסף להשתתפות במימון של הוצאות מיוחדות הנוגעות להם ואשר אינם כלולות בדמי המזונות המשולמים כעניין שבשגרה.

מהי משמורת ומה המשמעות שלה

משמורת היא למעשה הזכות של ההורה המקבל אותה, לנהל את החיים של הילד או הילדים המצויים בחזקתו, ולקבל את ההחלטות הנגזרות מן הסטטוס הזה. עד לא מכבר היה נהוג, ,לפחות בישראל, להעניק את המשמורת לאם. זאת, תוך הנחה נכונה ביסודה, הגורסת שהילד או הילדים קשורים יותר לאם, ומבן שני ההורים האם היא לכאורה הדמות שאמורה לכוון את הילד ולהשפיע עליו.

בעולם שבו הגבר היה המפרנס העיקרי והאם היתה עקרת בית, במשרה מלאה או חלקית, ההנחה הזאת היתה נכונה. ועולם בעולם המודרני, ,שבו המצב הוא לעיתים הפוך,חלו גם שינויים משמעותיים בהתייחסות לנושא.

משמורת משותפת – מה זה אומר?

משמורת משותפת על הילדים, משמעותה היא שלכל אחד מההורים יש זכות מלאה להיות מעורב בחיים של הילדים שלו. מצב של משמורת משותפת מאיל, מצד אחד, אחריות על שני ההורים, שחייבים לשתף פעולה ביניהם גם אחרי הגירושין. זאת, כמובן, לטובת הילדים.

מצד שני, המצב הזה מונע בדרך כלל מצב של יציאת ניכור מצד הילדים כלפי אחד ההורים. מצב כזה יכול להיווצר בהשפעת ההורה שהילדים נמצאים בזקתו, או מחמת העובדה שההורה שלא קיבל משמורת, נעדר מהחיים של הילדים ואיננו שותף לחוויות השונות שלהם בתהליך המעבר מילדות לבגרות.

תשלום מזונות כחלק מהליך גירושין

על פי החוק, תשלום מזונות הוא התשלום שאותו חייב בן הזוג שהילדים אינם נמצאים בחזקתו, לשלם לבן הזוג אשר קיבל את המשמורת על הילדים והם נמצאים בחזקתו. תשלום המזונות נועד להבטיח את עתידם הכלכלי של הילדים, ולמנוע מבן הזוג המחזיק בהם קריסה כלכלית.

על פי היהדות, תשלום המזונות יחל תמיד על האב, בעוד שהאם תקבל בדרך כלל את המשמורת על הילדים. עם זאת, במקרים נדירים שבהם מצליח האב להוכיח את אי כשירותה של האם, הוא עשוי לקבל את המשמורת על הילדים.

כיצד משמורת משותפת עשויה לזכות בפטור מתשלום מזונות?

בשנים האחרונות, חל שינוי משמעותי ביחס של בתי המשפט לנושא המשמורת והמזונות. זה התחיל בשינוי תודעתי, כאשר התברר לפתע שיש הרבה מקרים שבהם דווקא האישה היא הדומיננטית בבית מבחינה כלכלית, ולפיכך תשלום מזונות על ידי הגבר הוא סוג של עיוות.

בנוסף, אם לשני בני הזוג יש משמורת משותפת על הילדים, ואם שני בני הזוג מרוויחים משכורות זהות, פחות או יותר, עשוי בית המשפט לבטל לחלוטין את הצורך בתשלום מזונות.. עם זאת, הצורך איננו מבטל את הצורך של כל אחד מההורים לעשות את המיטב למען הילדים, להשקיע בהם ולהעניק להם את קרש הקפיצה הטוב ביותר לעתיד. עורך דין גירושין מסייע לגבש הסכם גירושין, כולל הסכם מזונות, אם וכאשר עולה הצורך בכך.

הליך גירושין דתי או אזרחי?

במדינת ישראל התחיל תהליך חשוב, שבמסגרתו מספר הולך וגדל של זוגות מתחתן בחתונה אזרחית, בין אם במדינת ישראל עצמה ובין אם בחו"ל, בעיקר בקפריסין אבל לא רק. העלייה בנישואין האזרחיים היא תוצאה של עלייה במספר הזוגות המעורבים – קרי יהודים על פי ההלכה עם מי שאינם יהודים על פי ההלכה, או בני דתות אחרות.

לחילופין, מדובר ברצון של רבים לפרוק את העול הדתי של הרבנות ושל מוסדות הדת. עם זאת, זוגות יהודים, בין אם התחתנו בישראל ובין אם התחתנו במקום אחר בעולם, מחויבים במדינת ישראל בהליך גירושין על פי ההלכה. לעיתים, הרבנים עשויים לדון גם בתנאי הגירושין. אולם אם בני הזוג מביאים הסכם ממון חתום, הוא עשוי להיות מאושר כלשונו על ידי הדיינים.

אי הסכמה בין בני הזוג ומשפט גירושין

לפעמים, למרות הרצון הטוב ולמרות שלאף אחד מהצדדים אין לכאורה כוונה כזאת, נגררים בני הזוג למשפט גירושין, שעלול להפוך למכוער. משפט גירושין יכול להתנהל, גם במקרים שבהם בני זוג חתמו על הסכם ממון. הסכם הממון כשלעצמו הוא מחייב, אך ורק אם הוא אושר על ידי המוסדות הרשמיים, ובראשם הרבנות או בית המשפט לענייני משפחה.

אישור ההסכם ניתן רק כשנחה דעתם של מאשרי ההסכם והם אכן מאמינים ששני הצדדים חתמו על ההסכם מרצונם החופשי, וללא כפיה. לעיתים מזומנות עלול תהליך גירושין להידרדר למקומות רעים מאוד. זאת, הן בגלל העדר הסכמה בין הצדדים והן בגלל הסכם ממון שלא נוסח כהלכה והותיר חלק משמעותי מהרכוש במחלוקת.

משפט גירושין או הליך גישור?

כאמור, משפט גירושים עלול להידרדר לרמות של הטחת רפש ומלחמות, שעלולות לעלות במשאבים כספיים רבים ובעוגמת נפש לא קטנה לכל אחד מהצדדים. במשפטים מהסוג הזה, עורך דין גירושין יכול לייצג את אחד מהצדדים.

עם זאת, עורך דין הדואג לאינטרסים של הלקוח שלו, ייעץ לו בדרך כלל לנסות וליישם הליך גישור עם בן או בת הזוג. הליך הגישור עשוי לפתור חלק משמעותי מהמחלוקות ולאפשר לשני בני הזוג להיחלץ מהמצב העגום שאליו הם נקלעו, בצורה טובה ובהסכמה שתחסוך להם עוגמת נפש, וקרוב לוודאי גם ממון רב.

מה זה הליך גישור גירושין?

הליך גישור גירושין הוא הליך המבוצע על ידי בעל מקצוע מיומן שהוכשר לצורך כך. הליך הגישור הוא מצוין עבור כל הצדדים. עבור בית המשפט – הליך כזה חוסך משפט מורכב, ולעיתים גם ממושך, שעלול להוסיף עוד על העומק הקיים ממילא בבתי המשפט ישראל.

עבור הצדדים המתגרשים – הליך זה חוסך את ההוצאות הכרוכות שהליך המשפטי, כולל ההוצאות השונות הכרוכות בו. בני זוג רבים פונים לתהליך הזה, במטרה לזרז ככל האפשר את הליך הגירושין. כשבני הזוג מגיעים להסכמה, היא מקבלת תוקף של פסק דין בבית המשפט.

מהו תפקידו של עורך דין גירושין?

עורך דין גירושין הוא איש מקצוע המתמחה במשפטים ואשר תחום ההתמחות שלו כולל את דיני הגירושין בישראל. במקרים בהם הליך הגירושין מתקיים בהסכמת כל הצדדים, עורך דין גירושין עשוי לייצג את שני הצדדים, הן מול בית המשפט למשפחה והן מול בית הדין הרבני.

אולם אם מתרחש מצב שבו הגירושין הופכים למשפט, עורך דין גירושין מייצג את אחד מהצדדים במשפט הזה. התפקיד של עורך הדין הוא לייצג בצורה הטובה והנכונה ביותר את האינטרסים של הלקוח שלו. עם זאת, עורך דין גירושין איכותי ישאף לדחוף את הלקוח שלו להסדר ולא למשפט ארוך, ובעיקר כזה שהעלויות שלו גבוהות.

איך בוחרים עורך דין גירושין?

האינדיקציה הטובה ביותר לבחירת עורך דין גירושין היא, כמובן, הניסיון המצטבר המוכח שלו. ככל שעורך הדין מיומן ומנוסה יותר, כך הוא מוכר יותר. וככל שעורך הדין מוכר יותר כך תהיינה, קרוב לוודאי, העלויות שלו גבוהות יותר.

עם זאת, כשבוחנים את ההסתייעות בעורך דין, חשוב מאוד לשים לב גם להתנהלות שלו מול הלקוחות ובמידת האמון שהוא מעורר אצל הלקוחות. משפט גירושין הוא בעייתי בכל מקרה, ובמהלכו עורך הדין עשוי להציע הצעות שונות לניהול המשפט. ככל שהאמון בין הצדדים רב יותר, כך יהיה קל יותר לעורך הדין לנהל את האסטרטגיה הנכונה ביותר עבור הלקוח שלו.

בשורה התחתונה

אם אתה עומד בפני הליך גירושין ויש לך רצון לסיים את התהליך במהירות האפשרית, במינימום עוגמת נפש ותוך מיצוי מלא של הזכויות שלך, כדאי ליצור קשר בהקדם עם עורך דין גירושין מומחה שיוכל ללוות אותך ולייעץ לך באשר לאסטרטגיית הפעולה הטובה ביותר עבורך – בין אם מדובר בניהול משפט גירושין ובין אם מדובר בהליך גישור ובפרידה מסודרת ושקטה.

עורכי דין גירושין מומלצים: עו"ד גירושין הלנה שמחי

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

איך מבצעים חלוקת רכוש בגירושין

באופן הגיוני, בני זוג שחולקים חיים משותפים לאורך תקופה, צוברים עם הזמן רכוש ולעיתים גם נכסים. במצבים שבהם בני הזוג מחליטים להתגרש ולפרק את התא

סעד זמני

סעד זמני הוא צו שנועד לאפשר לזוגות המצויים בהליך גירושין להטיל הגבלות שונות זה על זה, או לפעול למימוש זכויות מסוימות, עד שתביעת הגירושין תוכרע.

סעד ביניים

סעד ביניים או בשמו הנוסף – צו ביניים, הוא צו שניתן בבית הדין לענייני משפחה או בבית דין רבני, לבקשתו של אחד מבני הזוג שנמצאים

הדרך הנכונה לביצוע איזון משאבים

בביצוע איזון משאבים, ישנם מסלולי איזון שונים שבהם ניתן לבצע את חלוקת הרכוש בין בני הזוג עם התרת נישואיהם. במאמר זה נסביר מהם המסלולים הללו,

סעד דחוף

החוק בישראל מאפשר לתובע שיוזם תביעת גירושין להגיש במקביל לבית המשפט המטפל בתביעתו, גם בקשה למתן סעד דחוף, ובכלל זה: צו לעיכוב יציאה מהארץ, צו

איזון משאבים במניות חברה משפחתית

גירושין בין בני זוג מובילים לעתים לחילוקי דעות עיקשים בנוגע לחלוקת הרכוש בין הצדדים. במקרים שונים המחלוקות נוגעות לנכסי מקרקעין בבעלות משותפת ובמקרים אחרים, לרכוש

איזון משאבים של מניות בשוק ההון

במדינת ישראל הידועה כאומת הסטארט אפ וכמעצמת הייטק, הנושא של חלוקת מניות בין בני זוג מגיע לשולחן הדיונים בתיקי גירושין רבים. במניות בשוק ההון (וגם

משמורת של זוגות חד מיניים

אף שסוגיית הסכמי המשמורת והסדרי הראייה נדונה בדרך כלל בהקשר של הליכי גירושין בין זוגות נשואים, גם זוגות חד מיניים המגדלים ילדים יחדיו נדרשים לסוגיה

משמורת קטינה המתגוררת דרך קבע בחו"ל

תביעות משמורת שונות שהגיעו לבתי הדין לענייני משפחה בארץ במרוצת השנים, הציפו לא אחת את הסוגיה האם למערכת המשפט בישראל ישנה סמכות לפסוק במחלוקות הנוגעות

העברת משמורת מאב לאם

עד לא מזמן במקרים רבים, אימם של הילדים הייתה זו שהוענקה לה משמורת בלעדית על הילדים. אולם כיום ישנם מקרים לא מעטים שבהם בעל המשמורת

יישום הלכה שנקבעה בנוגע למשמורת

במסגרת החלטה שנתקבלה לאחרונה בתביעת משמורת בבית הדין לענייני משפחה, נקבע בבירור שגם במקרים שבהן לא קיים בין הורים גרושים הסכם של אחריות הורית משותפת,

משמורת משותפת ללא הסכמת האם

משמורת משותפת או בשמה הנוסף – "אחריות הורית משותפת", היא פתרון אשר במסגרתו מתאפשר לשני בני זוג שהתגרשו, להמשיך ולהיות מעורבים בחיי הילדים המשותפים שלהם

משמורת ואחזקת ילדים

המושג 'משמורת' מתייחס לאחזקת ילדים קטינים בידי הוריהם והאחריות לגידולם ולמילוי כל צרכיהם הפיסיים, הנפשיים והחינוכיים. כשזוג שיש לו ילדים משותפים בוחר להתגרש ולא מצליח

מתן סעד לאישה שזנתה

מערכות יחסים הן מטבען דבר מורכב מאוד. אנשים נשארים עם אותו בן זוג במשך שנים ארוכות, דבר שיכול לגרום לשחיקה, במיוחד בכל הנוגע לנושא המיני

חלוקת נכסים בגירושין

זוגות רבים צוברים הרבה מאוד רכוש במהלך שנות הנישואים שלהם. אנשים עובדים, מתקדמים בצורה מקצועית, עושים ילדים וצוברים כסף, רכוש ונכסים, אשר מהווים את הפירות

הוצאה לפועל בגירושין

המורכבות של הליך גירושין היא כמובן גדולה מאוד, ובניגוד לפרידה בין בני זוג, לעיתים יש צורך להגיע למצבי קיצון שמבטיחים את העמידה בהסכמי הגירושין. הנושא

גירושין של בני זוג מאותו מין

זכויות קהילת הלהט"ב הוא נושא חשוב ומשמעותי מאוד במדינת ישראל. למרות שחלקים גדולים מאוד ממדינת ישראל מלאים באנשים ליברליים, והכמות של האנשים המשתייכים לקהילת הלהט"ב

גירושין אזרחיים

הנישואים האזרחיים בישראל הולכים וצוברים תאוצה בשנים האחרונות. הרבה מאוד זוגות לא רוצים להתחתן דרך מוסד הרבנות, מכל מיני סיבות, והולכים על הליך של נישואים

גירושין בהסכמה

הרבה מאוד אנשים בישראל מתחתנים גם כאשר הם אינם מוכנים לכך מנטלית. המון אנשים צעירים נכנסים למערכות יחסים מחייבות, לא מהסיבות הנכונות ולכן, שיעור הגירושין

גירושין בין בני זוג חסרי דת

במדינת ישראל חיים כ – 9 מיליון אנשים הבאים מרקעים ועדות שונות. הדת המרכזית היא כמובן היהדות, אך יש קהילות גדולים של מוסלמים, דרוזים ונוצרים.

גירושין בשיתוף פעולה

הסיבה המרכזית שבגללה אנשים מתגרשים היא בעיקר חוסר תקשורת. אנשים לא מבינים או לא רוצים להבין אחד את השני ונקלעים ללופ אינסופי של מריבות ואי

גירושין לבעלי עסקים

המורכבות הנוגעת להליך גירושין היא כללית ומשותפת לכולם, אך היא עולה מדרגה כאשר מדובר באנשים שהם בעלי עסקים. ברוב המקרים, בעלי עסקים ועצמאיים השקיעו כמות

גירושין ללא ילדים

המציאות של מוסד הנישואים בישראל כיום הוא שונה מבעבר. אם בעבר גירושין היו נדירים יחסית, כיום כ – 30 אחוזים מהאנשים שמתחתנים גם מסיימים את

גירושין לעצמאים

חיי הנישואין עלולים להיות מורכבים ולא בדיוק מה שחלמתם עליו כאשר נכנסתם יחד תחת החופה. יש המון עליות וירידות, והתוספת של הלחץ הכלכלי והילדים עלולים

העברת משמורת מאם לאב

יצירת סביבה חמה ואוהבת לילדים היא חשובה מאוד, ויש לה חשיבות יתר כאשר מדובר בהורים גרושים. כאשר ההורים מתגרשים ההשפעה הגדולה ביותר היא על הילד,

חלוקת רכוש בגירושין

בני זוג אשר מתגרשים חווים קשת שלמה של קשיים רגשיים, שגם עולים מדרגה כאשר מגיעים לפן הפרקטי. יש את עניין המשמורת על הילדים, אך באותה

מדוע משמורת משותפת עדיפה לילדים

האתגרים העומדים בפני ילדים שהוריהם התגרשו הם פשוט עצומים. יש צורך לבצע החלטות הרות גורל, ולעיתים אף להעתיק את מקום המגורים ואת החיים למקום אחר,

הסתלקות מירושה

מטרתה של צוואה הינה לקבוע באופן חד משמעי ובלתי ניתן לערעור, מי הם היורשים המוטבים של אדם במועד בו ילך לעולמו, ומהי הדרך בה הוא

חלוקת ירושה לאחר גירושין

ירושה היא מונח כללי המייצג את מכלול הנכסים שאותם אדם מייעד עבור יורשיו לאחר פטירתו. החוק בישראל שמטפל בנושא של חלוקת הירושה הוא "חוק הירושה,

משמורת משותפת

גירושין בין בני זוג אף פעם לא היו וכנראה שלעולם לא יהיו, עניין של מה בכך. הפרידה בין בני זוג נשואים, משפיעה לא רק עליהם

עורך דין משמורת משותפת

עורך דין משמורת משותפת הוא איש מקצוע בתחום המשפט שמתמחה בדיני משפחה וטיפול בתיקי גירושין בהם נדרשת הסדרת האחריות של ההורים להמשך הטיפול בילדיהם המשותפים.

עורך דין ירושה

המשימה של ניסוח צוואה במסגרת הליכי גירושין היא פעולה לא פשוטה מטבע הדברים, אולם מדובר על משימה מתבקשת וחשובה מאוד שהכרחי שכל אחד מהצדדים בגירושין

פירוק שיתוף במקרקעין

פירוק שיתוף במקרקעין הוא שמו של הליך אשר במרכזו ותכליתו היא קבלת תמורה בעבור החזקה בחלק ממקרקעין, כאשר קיים רצון בידי אחד מבעלי הנכס להיפטר

שיתוף חובות לאחר גירושין

ידוע לכל כי כחלק מהליך גירושין על בני הזוג לקיים הפרדת ממון אשר מבטאת ומגלמת למעשה את היותם מעתה ואילך 2 אינדיבידואלים אשר חדלים מלהתנהל

העלמת כספים בגירושין

לנוכח הצורך לקיים חלוקת ממון כחלק מהסכם הגירושין, כאשר לעתים בשל היעדר הכנה והיערכות מוקדמת נאלצים בני הזוג לקיים עקרונות מובנים בחוק אשר אינם משביעי

איזון משאבים

איזון משאבים הוא שמו של עיקרון אשר אין אדם שהחל בהליך גירושין ואינו מכיר או נחשף לו, בתור האלטרנטיבה והפתרון השרירותי שמערכת המשפט במדינת ישראל

אקטואר גירושין

להליך הגירושין קיימים סופרלטיבים רבים, אשר רובם ככולם נוגעים לעלויות הרגשיות והכספיות אשר נלוות לו, כאשר נאלצים מי שעד לאחרונה חלקו יחדיו בית ומשפחה, לבצע

גירושין בגישור או בהליך משפטי

הצורך להתגרש הפך למנת חלקם של רבים בעת האחרונה, כאשר יותר ויותר זוגות שמים פעמיהם לעבר הרבנות כדי להתיר את קשר הנישואין שאותו גוף קשר

גישור הלכה למעשה

גישור הפך בשנים האחרונות לכלי נפוץ ורווח יותר ויותר בעבור זוגות המתעתדים להתגרש, כאשר לנוכח היתרונות הרבים שקיימים להליך הפכו אותו למועדף לעומת האלטרנטיבה בהיעדרו

עורך דין גישור

גישור בפרט וגירושין בכלל הפכו למנת חלקם של רבים יותר מאשר בעבר בעת האחרונה, כאשר אחוזי הגירושין עולים ומתייצבים על כ- 30% מסך כלל הזוגות,

חיסיון של הליך גישור

הליך הגישור הפך בשנים האחרונות לנפוץ במיוחד, כאשר לנוכח יכולתו להקל על המחלוקת הרבה הקיימת בין בני זוג אשר מתעתדים להתגרש, כמו גם כי הוא

גישור כהליך חסוי

גישור הוא הליך אשר זוגות רבים נוקטים בעודם מבקשים לקיים הסכם גירושין, כאשר באמצעות ההליך הם מבקשים להגיע להבנות והסכמות אשר כריתתן מתאפשרת לנוכח השיח

גישור לפני גירושין

גירושין הפכו בשנים האחרונות לנפוצים בהרבה מאשר בימי עבר, כאשר המגמה רחוקה מלהשתנות. סימוכין לכך ניתן לשאוב גם מחוק הגישור אשר כונן במהלך 2017, כאשר

גישור חובה

לנוכח שינויים בחוק אשר כוננו בשנים האחרונות ונכנסו לתוקף ביולי 2016, הוחלט כי מעתה צדדים אשר חפצים לקיים הליך גירושין, כלומר להגיש תביעת גירושין, מוכרחים

איך עובד גישור לקראת גירושין

גירושין הפכו בשנים האחרונות לנפוצים יותר ויותר בקרב האוכלוסייה הכללית, כאשר אף על פי שעדיין לא מדובר באחוזונים גבוהים כפי שקיים בקרב שארית החברה המערבית,

פירוק שיתוף בגירושין

מבין כלל הנכסים הקיימים לטובת בני זוג הקיימו תא משפחתי, לרוב נכס המגורים בו התגורר הזוג הוא הרכוש היקר ביותר הקיים לרשותם, ובאופן טבעי לאור

משכנתא בגירושין

גירושין מהווים אירוע מטלטל ובעל יצרים ורגשות רבים עוד מבלי להכליל בתוכו את ההיבט הכלכלי הנרחב שנלווה לו, ככזה אשר מרעיד את אמות הסיפים של

חיית מחמד משותפת בהליך גירושין

כחלק מהליך הגירושין על בני זוג לבצע חלוקת רכוש מלאה בינם לבין עצמם, בעודם הלכה למעשה קורעים את כל הממון אשר היה קיים להם וקובעים

היוון זכויות בגירושין

על עצם העובדה כי במהלך גירושין נאלצים בני הזוג לחלוק במידה מסוימת בממון המשותף להם אין עוררין, כמו גם כי מדובר בעובדה אשר קיימת בתודעתו

כלב משותף בהליך גירושין

רבים הזוגות אשר למען מיסוד וחיזוק הקשר המשותף שלהם בוחרים לאמץ ולהכניס לתוך התא המשפחתי הקיים להם כלב כחיית מחמד אשר מכניסה אור וחום אל

כינוס נכסים במסגרת הליך גירושין

הליך הגירושין נודע בעקבות היותו מאתגר ומצריך מבני הזוג להגיע למחוזות אשר אף אחד מהם לא העלה בדעתו כי יידרש אליהם בעת ראשית הקשר מוסד,

פירוק שיתוף בדירת מגורים

מבין כלל השינויים הרבים הנלווים להליך דרמטי כדוגמת הליך גירושין, בולט בעיקרו פירוק התא המשפחתי הן בהיבט הרגשי והן בהיבט הפיזי, כלומר כאשר משפחה שפעם

חלוקת נכסי קריירה במהלך גירושין

כחלק מן ההבנות הרבות הנכרכות במסגרת הסכם דרמטי כדוגמת הסכם גירושין, קיים הצורך להגיע להבנה אשר רבים יעידו כי הינה אולי החשובה ביותר מבין הקיימות,

שיתוף בנכסים לאחר גירושין

חלק בלתי נפרד מהליך הגירושין, הליך אשר הפך למנת חלקם של יותר ויותר ישראלים בשנים האחרונות, הוא חלוקת הממון אשר היה קיים לטובת בני הזוג

חלוקת דירה בגירושין

כחלק מהצורך הרב להתגרש אשר פוקד את כלל אוכלוסיית העולם המערבי ובהתאם גם את ישראל בפרט, עולה הצורך לבצע חלוקת ממון ורכוש בין בני זוג

זכויות בעלות על דירה

שאלת הבעלות אודות דירה היא סוגייה אשר מעסיקה זוגות רבים לעת הצורך לקיים הסכם גירושין בריא וכזה אשר 2 הצדדים מסכימים אודותיו. לעומת זאת, קצרה

ביטול צו ירושה

צו ירושה מהווה מסמך חזק ובעל תוקף נרחב, כעדות לכבוד אשר יש לקיים כלפי רכושו וממונו של מנוח אשר בין אם מפאת היעדר רצונו לבזר

רכוש שהושג לפני הנישואין

גירושין מהווים הליך קשה כמו גם כזה אשר מערב יצרים ורגשות רבים, כיאה להליך אשר כורך בתוכו הפרדה מלאה של רכוש וחומר בין מי שעד

הגשת התנגדות לצוואה

הגשת התנגדות לצוואה היא הליך נפוץ למדי שבתי המשפט בישראל מתמודדים עימו על בסיס קבוע. הגשת התנגדות לצוואה אפשרית במסגרת התנגדות למתן צו קיום צוואה,

צו קיום צוואה – למה הוא נועד

צו קיום צוואה הוא צו שמשתמשים בו כשאדם נפטר ומותיר אחריו בלכתו צוואה שיש לממשה. זהו למעשה המסמך שמאפשר להוציא את צוואת המנוח אל הפועל,

עדי קיום לצוואה

"צוואה בעדים" היא סוג הצוואה השכיח ביותר וכשמה כן היא – צוואה שחתימתה מחייבת עדי קיום לצוואה, כפי שמגדיר סעיף 20 בחוק הירושה. על מנת

תיקון טעויות בצוואה

כתיבת צוואה עדכנית במסגרת הליכי גירושין, היא צעד הכרחי וחיוני ביותר, מאחר ומטבע הדברים – פרידה מבני הזוג הקבועים משנה את סדרי העדיפויות של אדם

טובת הילד בגירושין

זוגות שנקלעו להליכי גירושין נכנסים פעמים רבות לעימות חזיתי, ובפרט בכל הנוגע לזכויותיהם בילדים המשותפים. אף שבמרבית המקרים שני ההורים חפצים ביקרם של ילדיהם, העימותים

רכב כחלק ממזונות

פרידה של בני זוג והליך גירושין היו בעבר וימשיכו להיות גם בעתיד נושאים טעונים. בחלק ניכר מן המקרים, הוויכוחים והעימותים בין בני הזוג מתגלגלים לפתחם

תביעת מזונות טרם לידת הילד או הילדה

מרבית המאמרים בנושאי גירושין עוסקים באפשרויות העומדות בפני זוגות גרושים שהם הורים לילדים. האפשרויות נוגעות להסדרת נושא תשלום מזונות הילדים. אבל כמעט לא ניתן למצוא

מזונות במשמורת משותפת

כשבני זוג מחליטים שהגיע הזמן להתגרש, הם נדרשים לחלק ביניהם את כל הרכוש והממון שצברו לאורך השנים, וגם את האחריות לגידול הילדים המשותפים. בהקשר זה,

תביעה להפחתת מזונות

הליכי גירושין מסתיימים תמיד בחלוקת הרכוש שבני הזוג צברו. בנוסף, יש עוד שני נושאים חשובים שבית המשפט צריך לתת עליהם את הדעת – המשמורת על

ערעור על גובה המזונות

אחד הנושאים השנויים ביותר במחלוקת בכל הליך גירושין הוא גובה המזונות. דמי המזונות הם סכומי הכסף שמעביר האב לאם עבור הילדים. זאת, במטרה לאפשר לה

מזונות לאחר ביצוע פשע במשפחה 

פרידה בין בני זוג מחייבת מציאת מקורות מימון לצרכי הילדים של בני הזוג. בדרך כלל מחליט בית המשפט או בית הדין הדתי על מזונות שיסייעו

עורך דין מזונות והתפקיד שלו

אחד המרכיבים המשמעותיים ביותר בהליך גירושין הוא קביעת דמי המזונות אשר ישולמו על ידי אחד מבני הזוג לבן הזוג השני ולילדים. עורך דין המתמחה בתחום

חיוב עזבון במזונות

סיום יחסים בין בני זוג מביא לא אחת ליצירת מצבים בעייתיים. בדרך כלל, המצבים הללו נוצרים כאשר יש עימות בין בני הזוג וכאשר אחד מהם

הפחתת מזונות לאחר נישואין חדשים

גירושין בין בני זוג מהווים טלטלה עזה עבור כל אחד מהם. אם לבני הזוג יש ילדים, הטלטלה שהילדים חווים עלולה להיות אפילו משמעותית יותר. תשלומי

הפחתת מזונות במשמורת משותפת

כאשר בני זוג מחליטים כי הגיע זמנם להתגרש, הם נדרשים לחלק ביניהם את כל הממון, הנכסים והרכוש שצברו לאורך השנים, אך החלוקה המאתגרת מכל אינה

ירידה ברמת החיים עקב גירושין 

הליך גירושין גורם לפגיעה משמעותית בשני בני הזוג. אחת הפגיעות היותר משמעותיות היא ירידה ברמת החיים בעקבות הגירושין. הירידה נובעת מסיבות אובייקטיביות וסובייקטיביות כאחת, אבל

תלונות שווא במסגרת הליך גירושין

הליך גירושין הוא תהליך כואב  ומעיק עבור שני הצדדים המעורבים בו. למרבה הצער קורה לא אחת שאחד מבני הזוג מוסיף על הכאב ומגיש תלונת שווא

טעויות נפוצות בהליך הגירושין

הליך הגירושין הוא אחד ההליכים הפחות נעימים שאפשר להעלות על הדעת. ניתן להניח כי שני בני הזוג חווים תקופה לא קלה סביב הגירושין, גם אם

גרושים בתקופת החגים

הנושאים שעלולים להצית ויכוחים חוזרים ונשנים בין זוגות גרושים שהם הורים לילדים, הם הסדרי הראייה של הילדים וחלוקת זמני השהייה איתם. הסכמה על הסדרי ראייה

להתגרש או לא, זאת השאלה

לכל אורך ההיסטוריה האנושית היה היחס לנישואין כאל דבר מקודש ונצחי. אין ספור סיפורים ושירים נכתבו על אהבה בין בני זוג והמכשולים שניצבו בפניהם בדרך

אישור גירושין בבית הדין הרבני

עומדים לחתום על הסכם גירושין או שחתמתם על הסכם כזה? עליכם להיות מודעים לעובדה שהסכם גירושין מקבל תוקף משפטי אך ורק לאחר שקיבל אישור גירושין

אשמה בגירושין

בישראל גירושין מצויים במתח מסוים בין הנהוג על פי המשפט העברי וההלכה אשר נוהגים בהתאם להלכות שמקורן עוד בעת העתיקה, לבין אשר יש לכונן לאור

מזונות לאישה שבעלה מסרב לתת לה גט

לעתים ישנם תיקי גירושין שהטיפול בהם נוטה להסתבך ולהתארך. במקרים כאלו, חשוב לדעת כי החוק בישראל מחייב את הבעל בתשלום מזונות לאישה עד למועד בין

מזונות ילדים

חובת התשלום של מזונות ילדים על ידי אביהם, היא בין סלעי המחלוקת היותר נפוצים בהליכי גירושים בישראל. מזונות ילדים הינם תשלומים שאבי הילדים מחויב על

הגדלת מזונות 

החוק בישראל קובע שאב נדרש לשלם מזונות עבור ילדיו, עד הגיעם לגיל 18 או עד לתום שירותם הצבאי / שירות לאומי, וזאת לפי המאוחר מביניהם.

הגדלת מזונות ילדים

דיני המשפחה בארץ מגדירים כי לילדים ישולמו דמי מזונות על ידי אביהם, עד שיגיעו לגיל 18 או יסיימו את שירותם הצבאי / הלאומי, לפי המאוחר

דמי מזונות בפשיטת רגל

לתשלומי המזונות מעמד יוצא דופן בכל הנוגע להליכי פשיטת רגל או בשמם העדכני – הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. דינם של מזונות בהליכי פשיטת רגל

מתי להודיע על הגירושין לילדים?

כשמדברים על שיתוף הילדים בהליך הגירושין, מסתכלים על שיתוף המתבצע בשני היבטים: ההיבט הראשון הוא הפן הפסיכולוגי של שיתוף הילדים בהליך הגירושין, בכל הנוגע לפתיחת

כתיבת צוואה בהליך הגירושין

כתיבת צוואה בהליך הגירושין היא פעולה לא נעימה אך מתבקשת עבור כל אחד מבני הזוג. זאת מאחר וחוקי הירושה במדינת ישראל מעניקים אוטומטית את הזכות

הפרת זמני שהות

מטרתם של זמני שהות היא להגדיר מהי מסגרת הזמנים שבה הורים גרושים יוכלו להיפגש עם ילדיהם. במסגרת זמני שהות נקבעים הימים והשעות אשר בהם ההורה

אלימות במשפחה כעילת גירושין

בשנים האחרונות הפכו גירושין לשכיחים במיוחד, כאשר מספרם של הזוגות המתגרשים עולה בצורה תכופה ובאחוזים אשר מצמצמים את הפער לאשר מצוי בארצות הברית ושאר העולם

בגידה כעילת גירושין

במדינת ישראל גירושין בין יהודים מתבצעים בהתאם להלכה, כעדות נוספת לאופייה הייחודי של מדינת ישראל, כזה אשר משלב הן אלמנטים דמוקרטים והן אלמנטים יהודים. כמו

אי יכולת קיום יחסי מין כעילת גירושין

עילות גירושין הן חלק בלתי נפרד מגירושין בין יהודים במדינת ישראל, כעדות מובהקת לאופייה הייחודי של מערכת המשפט בישראל, ככזו אשר מגלמת בתוכה היבטים מודרניים

מזונות אישה

במצבים שבהם הליכי הגירושין מתארכים, הבעל מחויב לשלם לאשתו שלה טרם העניק גט, מזונות אישה. זאת בנוסף לדמי המזונות אותם הוא משלם לה עבור גידול

כך תבחרו עורך דין גירושין מוביל

הקשר בו נכרכים זוגות נשואים כאשר הם קושרים את חייהם במשותף, נחשב כברית מקודשת שיש לשמור עליה מכל משמר. אולם בפועל, פעמים רבות למרות הרצון

איך מתחיל הליך גירושין

איך מתחיל הליך גירושין זו סוגיה אשר עולה פעמים רבות אחרי שאחד או שני הצדדים בזוגיות מחליטים שהגיע הזמן לסיים את הנישואין וללכת איש איש

תהליך הגירושין בישראל

זוגות רבים בישראל בוחרים להתיר את קשרי הנישואים בהם נכרכו ולצאת לדרך חדשה בנפרד. החלטה זו מובילה להליך המוכר כהליך גירושין, הכרוך במספר שלבים רשמיים

6 טיפים למתגרשים

לעתים זוגות שבחרו להינשא זה לזו באהבה גדולה מגלים שהם עומדים בפני שוקת שבורה, כשהזוגיות שלהם מתקשה לעמוד במבחן הזמן ובתלאות היומיום. לרוע המזל, פעמים

איך להתגרש נכון

כאשר זוגות החולקים חיים משותפים, משק בית משותף ופעמים רבות גם ילדים משותפים, מחליטים להתגרש זה מזו, פעמים רבות הבית הופך לזירת קרב, עקובת ריבים,

עורך דין גירושין מומלץ

כשזוג מתחתן הוא לרוב לא חושב על תרחיש של גירושין, אך למרבה הצער, פעמים רבות מתברר שחתונה היא לא לכל החיים ושמוטב להיפרד. אולם גם

דמי מזונות

תשלום דמי מזונות הוא בין הזכויות שלגביהן מתעוררות מחלוקות רבות במסגרת הליכי גירושין בישראל. דמי מזונות הם כספים אותם בעל נדרש לשלם לגרושתו ולילדיו לאחר

שיתוף הילדים בהליך הגירושין

הליך הגירושין הוא הליך לא פשוט לאף צד, אך לצערנו זוגות רבים ברחבי הארץ והעולם מוצאים את עצמם מתמודדים איתו, כשנישואיהם עולים על שרטון. הליך

הסתה של ילדים על ידי הורה

הליך גירושין הוא מצב לא נעים כלל ועיקר והא כולל בחובו מורכבויות שונות. לעיתים קרובות, בני הזוג המתגרשים מוצאים עצמם מתעמתים אחד עם השניה בבית

בית הדין הרבני בתהליך הגירושין

בית הדין הרבני או בשמו הנוסף – הרבנות, הוא הסמכות השופטת המקבילה לבית הדין לענייני משפחה בכל הנוגע לניהול תביעות גירושין במדינת ישראל. בית הדין

זמני שהות עם אב חולה

החיים שלנו רצופים באתגרים הניצבים בפנינו במגוון סיטואציות. אחד האתגרים הגדולים יותר שאדם עלול להתמודד עימם בבגרותו, נוגע לפירוק התא המשפחתי, במסגרת הליכי גירושין. לאור

זמני שהות עם אם חולה

חלק בלתי נפרד מהליך הגירושין מתמקד בקביעת זמני השהות בין שני ההורים. היות והתא המשפחתי מתפצל והנפשות בו אינן חיות ומתגוררות עוד באותו המקום, עולה

זמני שהות במקרים מיוחדים

כל זוג המצוי בהליכי גירושין מביא עימו סיפור חיים שונה הייחודי אך ורק לו, ונדיר למצוא שני סיפורים שהם זהים בתכלית האחד לשני. היות והמאפיינים

זמני שהות לסב ולסבתא

אף שנהוג להתייחס לנושא הגירושין בתור נושא שנוגע אך ורק לשני בני הזוג המתגרשים ולילדים המשותפים להם, אם נתבונן בראיה רחבה יותר על הסיטואציה המורכבת

זמני שהות לתינוק

ברוב המקרים, כאשר זוג מאוהב יוצא לדרך המשותפת שלו אחרי הנישואין, הוא יוצא אליה בתחושת ביטחון ומאמין שמכאן היא תוביל אך ורק לדברים טובים. כחלק

זמני שהות במהלך החגים

ברגע שזוג מתגרש, בני הזוג נאלצים להתמודד עם מגוון סיטואציות שיש להניח כי מעולם לא התמודדו עימן בעבר. הפיצול הזה, מחיים בזוג לחיים בנפרד, מביא

גבר המסרב לזון את אשתו כעילת גירושין

במדינת ישראל גירושין מתרחשים לאור פסיקות המוסדות הדתיים של אותם בני זוג. כלומר, יהודים מתגרשים ומתחתנים בהתאם לאישורה של הרבנות הראשית ומוסדותיה, כאשר הדבר נכון

מעשי כיעור כעילה לגירושין

לנוכח הנהוג במדינת ישראל – כאשר גירושין נעשים על פי אשרור מוסדות הדת במדינה, קרי הרבנות הראשית ובאי כוחה, הליך הגירושין מחזיק במאפיינים ייחודיים בהיבט

אישה שזנתה כעילה לגירושין

גירושים הפכו בשנים האחרונות לתופעה רווחת במיוחד, כאשר על אף שמרבית הזוגות מחליטים להיפרד מכיוון שהם לא רואים עוד עתיד לקשר המשותף, לעתים הפרידה נובעת

עבירה על דת יהודית כעילה לגירושין

גירושין הפכו בשנים האחרונות לתופעה רחבה אשר הולכת וגדלה, כאשר רבים הזוגות אשר מוצאים את עצמם פוקדים פעם נוספת את מוסדות הרבנות לעת הצורך לפרק

טענת מומים כעילת גירושין

הלכות הגירושין בישראל שואבות את השראתן מתקנות וחוקי ההלכה אשר מעוגנים במסגרת המשפט העברי הקדום, זה אשר הונהג בימי קדם עוד הרבה בטרם כוננה מדינת

עבירה על דת משה כעילה לגירושין

על הפיכתו של הליך הגירושין לשכיח במיוחד אין עוררין, כאשר יותר זוגות מאיי פעם פוקדים את מוסדות הרבנות בבקשה להתיר את הקשר שנקשר בינם טרם

עקרות כעילת גירושין

מערכת המשפט בישראל פועלת לנוכח עקרונות המשפט המקובל והמשפט העברי, במיוחד כאשר מדובר בדיני משפחה. כלומר, הערכאות המשפטיות בישראל שופטות ודנות לפי סט ערכים שמקורו

ביטול חלק מהסכם ממון

הסכם ממון הוא חוזה אשר מהווה את הסמכתו של זוג בנוגע לאופן בו הם סבורים שיש לחלק את ממונם המשותף לעת הצורך לעשות זאת, כאשר

הסכם ממון חובות

על היותו של הסכם ממון כלי הכרחי במציאות חיינו הנוכחית אין עוררין, מתוקף היותה של מציאותינו כזו אשר נפוצים בה מקרי הגירושים הרבים והמתרבים, כמו

מה חשוב לדעת בעת עריכת הסכם ממון

הסכם ממון הפך בשנים האחרונות לכלי נפוץ ושכיח בעבור רבים אשר מעוניינים לעגן ולהבטיח את האופן בו הם מעוניינים לחלק את ממונם לשעת צורך. זאת

יחסי ממון בין בני זוג

המונח יחסי ממון בין בני זוג מתייחס לרוב לחוק שחוקק בעבור הסכמי גירושים אשר לא קיים להם הסכמי ממון. החוק מהווה אבן פינה בכל תקנות

ביטול הסכם ממון שאושר כדין

הסכם ממון מהווה כלי יעיל ונפוץ בכדי לעגן ולהסדיר הבנות אשר נוגעות לממונם המשותף של בני זוג. אך בדומה לחוזים והסכמים נוספים אשר נחתמים בין

יחסי ממון והזכות לפרטיות

יחסי ממון כרוכים בעריכת עניינם הכלכליים של בני זוג אשר נמצאים לעת גירושין, או שמא מעוניינים לערוך את עניינם בטרם יאלצו להגיע לשם. כחלק מאותו

חשיבותו של הסכם ממון

הסכם ממון הפך לנפוץ ופופולארי במיוחד בשנים האחרונות, לנוכח תמורות ושינויים חברתיים אשר חלו על החברה בישראל ועל העולם המערבי בפרט. שינויים אלו נוגעים מצד

הסכם ממון בין ידועים בציבור

הצורך בהסכם ממון התחדד בשנים האחרונות עבור רבים, כאמצעי אשר מאפשר לזוגות להסדיר ולנהל באופן עצמאי את האופן בו הם חפצים להפריד את ממונם לעת

הסכם ממון כהסכם מקפח

לנוכח עלייתם והפיכתם של הסכמי ממון לשכיחים במיוחד, גברה במקשה אחת גם כמות הטענות הרבות אשר מגיעות לכדי הערכאות המשפטיות השונות כנגד הסכמי ממון מקפחים,

הסכם ממון על דירה

הסכם ממון הוא חוזה משפטי אשר נכרת בין 2 בני זוג אשר מבקשים להסדיר את מעמדם הכלכלי לעת הצורך אשר הפך בשנים האחרונות למנת חלקם

כללים לביטול הסכם ממון

אף על פי כי הסכם ממון יכול במידה רבה לשמש ככלי עזר עבור זוגות רבים אשר הן מפאת היעדר התייחסות לעניינם ומעמדם הזוגי מטעם החוק

תביעת גירושין – עיקרי התהליך

לעתים אין מנוס אלא "לפרק את החבילה" – כך סבורים גברים ונשים רבים בישראל שבוחרים להתיר את ברית הנישואין בה נקשרו. תהליך זה ידוע בתור

הסכם ממון לאחר הנישואים

אף על פי כי מרבית הסכמי הממון נכרתים בעת כינון קשר הנישואין, לאור ההתחייבויות המשפטיות אשר נלווית לכריכת קשר הזוגיות ומיסוד מעמדו על כלל ההתחייבויות

הסכמי ממון וחיים משותפים

בשנים האחרונות גברה המודעות והחשיבות לכינונם של הסכמי רכוש במסגרת מערכת יחסים זוגית, כאשר הסכמים אלו נערכים בין אם בראשיתו של קשר שנועד לטווח ארוך,

הסכם ממון לפני הנישואים

לאור תמורות אשר חלו בחברה בישראל בשנים האחרונות, תמורות אשר נוגעות לכך שזוגות נוטים להתגרש בשיעור גבוה יותר מאשר בעבר, כמו גם כי כיום גיל

תוקפו של הסכם ממון

השימוש הנרחב בהסכם ממון הפך לנפוץ ושכיח יותר בנוף הישראלי במרוץ השנים, כאשר הסיבות לכך הן היותו כלי אשר מאפשר לבני זוג לבחור עבור עצמם

עורך דין הסכם ממון

בעת האחרונה ניתן להבחין בעלייה בחשיבותם הרבה של הסכמי ממון, כמו גם שכיחות כריתתם אשר עלתה במידה רבה בתקופה האחרונה, כאשר הסיבות לכך הן עלולות

מי צריך הסכם ממון

לאור הגידול הדרמטי במקרי גירושין בישראל, עלתה בכפיפה אחת שכיחותם המתגברת של הסכמים אשר נכרתים לעתים עוד הרבה לפני שעולה הצורך או אפילו המחשבה אודות

ביטול הסכם ממון

הסכם ממון הוא חוזה משפטי אשר נכרת בין בני זוג שמתעתדים להינשא או אשר שרויים בנישואים מתמשכים, כאשר הוא מכתיב את האופן שבו כדאי ונכון

חיוב בעל בגט בנסיבות של בגידה

הליך הגירושין בישראל מורכב כשלעצמו לאור היותו תמהיל אשר שואף לאיזון עדין במיוחד, בין משפט עברי קדום אשר מונחה לאור ההלכה והוראותיה, לבין עקרונות משפט

דרכי כפיית גט

לא תמיד הרצון לסיים קשר ולהיפרד הוא מנת חלקם של 2 הצדדים בו, כאשר הדבר מקבל משמעות יתרה וחסרת תקדים, לאור העובדה כי במדינת ישראל

מתי יש צורך בגט מבית דין רבני

במדינת ישראל קיים מצב ייחודי בכל הנוגע לאופיו של המשפט, כאשר בניגוד למרביתן של המדינות המערביות האחרות בעולם, פרט לשיקולים מודרניים ונאורים אשר שמים את

חיוב בעל גט בנסיבות של התעללות

לאור היותה של מערכת המשפט הישראלית כזו אשר נוהגת במידה רבה לאור פסיקותיו של המשפט העברי, כאשר הדבר מובא לידי ביטוי ביתר שאת כאשר הדבר

שכר טרחה – עורך דין הסכם גירושין

עריכת הסכם גירושין איננה עניין פשוט. הפעולה הזאת דורשת צירוף של מגוון מיומנויות שמעניקות לעורך הדין את הכלים שיאפשרו לו לנסח את ההסכם הטוב ביותר

עורך דין הסכם גירושין

עד לא מכבר נחשב הדיון בנושא הגירושין לדיון קטנוני ובלתי נאות, או לחילופין לדיון שעלול לפגוע בסיכויי ההצלחה של הנישואין. אבל דוגמאות אין ספור של

ביטול הסכם גירושין

הסכם גירושין מסדיר את כלל הנושאים בין בני זוג החתומים עליו והמחליטים להתגרש. הסכם שמאושר על ידי בית המשפט ומקבל מעמד של פסק דין הוא

צו הרחקה בגירושין

נשים רבות בישראל נאלצות להתמודד עם אלימות פיזית והתעללות נפשית וכלכלית מדי יום ביומו. עבור הנשים הללו, לעתים מדובר בסכנת חיים של ממש שנדרשת פעולה

סמכויות בית המשפט בהליך גירושין

בתחום המשפט בישראל, המושג "מירוץ הסמכויות" מתאר תרחיש בו מחלוקת בין שני צדדים יכולה להגיע לדיון בשתי מערכות משפט שונות שלכל אחת מהן סמכויות בלעדיות

השעיה מעבודה בשל סרבנות גט

היחס של כלל הגופים המעורבים בהליך הגירושין כלפי סרבני גט הוא נוקשה, זאת בשל התפיסה כי כיום בעת המודרנית אין מקום לכפיית רצונו של אדם

סרבנות גט

לאור היותה של מערכת המשפט בישראל ככזו אשר מכילה בתוכה מרכיבים מודרניים וחילוניים כיאה למדינה דמוקרטית, לצד אלמנטים דתיים ומסורתיים בהתאם לאופייה כמדינה יהודית, קיימים

בגידה בתחום דיני המשפחה

בגידתם של בני זוג במסגרת מערכת יחסים מחייבת היא אינה בשורה טרייה או חדשה מרעישה, שכן מראשית ההיסטוריה המתועדת וכחוט השני לאורכה, בגידות היו תמיד

הסכם קדם נישואין

חיי נישואין תקינים הם תולדה של הבנות שבני הזוג מגיעים אליהן לאחר תקופת זוגיות ממושכת,  כששני הצדדים כבר מכירים היטב. למרבה הצער קורה לא אחת

זכויות האישה בגירושין

ככל שזוג שהחליט להיפרד היה נשוי תקופה ארוכה יותר, כך הפרדת הרכוש והניסיון לחלק אותו בצורה הולמת והוגנת, עלול להיות בעייתי יותר. הדבר נכון תמיד

זכות ההולדה השלילית

במדינת ישראל קיימת ועומדת זכותו של אדם להוליד או להימנע מהולדה של צאצאים על פי רצונו ועל פי החלטתו. עימותים משפטיים רבים נסובו סביב סוגיית

זכויות הבעל בגירושין

הליך גירושין גולש לא אחת למאבק בין בני הזוג הנוגע לרכוש המשותף, לילדים ואפילו לקריירה של אחד מבני הזוג או של שניהם. על פי החוק

זכויות הילד מול זכויות ההורים

גירושין בין בני זוג הם מאתגרים וכרוכים לעיתים בעימותים רוויי יצרים בין בני הזוג. למרות זאת, הנושא שאינו שנוי במחלוקת הוא היחס לילדים והצורך למצוא

זכויות כלכליות לגרושים

הליך הגירושין וההפרדה המוחלטת בין בני הזוג, מקנה לכל אחד מהצדדים זכויות וחובות. הזכויות של כל אחד מהצדדים נוגעות למגוון רחב של תחומים. הזכויות הללו

אלימות במשפחה

אחת התופעות המכוערות שהמחוקק נדרש להתמודד איתן היא התופעה של אלימות במשפחה. מדובר בתופעה בעייתית, מקוממת וכזאת הדורשת טיפול יסודי הן במובן האישי והן במובן

אימוץ ילדים

אימוץ ילדים הוא דרך מצוינת להעניק משפחה גם לילדים שלא שפר עליהם גורלם, ומצד שני, להעניק הזדמנות לזוגות חשוכי ילדים להיות הורים. ילדים הנמסרים לאימוץ

ידועים בציבור

הקשר בין בני זוג מוביל בדרך כלל לרצון שלהם לזכות בהכרה של הסביבה בזוגיותם. ההכרה הרשמית בזוגיות מעניקה לבני הזוג יתרונות משמעותיים. היתרונות הללו נוגעים

נישואים אזרחיים

נישואים אזרחיים הם נישואין שאושרו על ידי המדינה אבל אין להם בהכרח אחיזה דתית. בחלק ניכר ממדינות העולם עומדת לבני זוג הזכות להינשא באופן זה.

השלכותיה של בגידה על משמורת

בגידה היא אירוע שמשנה במידה רבה עד ללא היכר את טיב היחסים בין בני הזוג, כאשר מדובר בתופעה חריפה פי כמה מונים כאשר מדובר בזוג

השלכותיה של בגידה על מזונות

התרחשותה של בגידה מתוארכת עוד לימי קדם, בהם ראו לנכון השלטונות והמוסדות המשפטיים דאז להעניש ולהשחיר את שמם של אלו אשר הפרו את אמונם של

חוקר פרטי לפני גירושין

צרו קשר עם חוקר פרטי לטובת חקירות במשפחה לא מעט זוגות מתמודדים מדי שנה עם הליכי גירושין. חלק מהליכי הגירושין נעשים מתוך הבנה משותפת שמערכת

דחיית תביעת גירושין

כאשר בני זוג יוצאים לדרכם המשותפת, הם צופים לעצמם ברוב המקרים עתיד מזהיר. במדינת ישראל אף שמקובל להינשא לאחר שנים של זוגיות ואף מגורים משותפים,

יישוב סכסוך משפחתי

כשבני זוג מבקשים לפתוח בהליך משפטי המכוון בסיכומו של עניין לסיים את הזוגיות בגירושין ופרידה, החוק מחייב לפנות תחילה ליישוב סכסוך משפחתי. חוק שנכנס לתוקפו

צו הרחקה במשפחה

אחת מזכויות היסוד של כל אזרח במדינת ישראל היא הזכות לביטחון אישי. החוק נותן בידי מערכת האכיפה אמצעי הגנה על מי שנפגע, או עלול להיפגע