כל מה שתצטרכו לדעת לפני תהליך פטור ממס הכנסה

פטור מתשלום מס הכנסה מאפשר לנטו בתלוש השכר להתקרב באופן משמעותי לברוטו וכל מי שמשלם מס הכנסה במידה והוא סובל מבעיות רפואיות משמעותיות יכול להגיש את הבקשה. הזכאות לפטור תלויה בנכות הרפואית ולא בנכות התפקודית של האדם וגם מי ממשיך לעבוד למרות בעיותיו הרפואיות עשוי להיות זכאי לפטור עד לתקרה שנקבעה בחוק עבור סוגי ההכנסות השונים.

 

לא רק לאנשים עובדים

גם  מי שכבר אינו מכניס הכנסה מיגיעה כלומר אינו עובד לפרנסתו עשוי להיות זכאי לפטור על  הכנסות שאינן מיגיעה אישית לרבות על הפנסיה ועל השכרת נכסים.

על פי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה מי שהוכר כעיוור או שנקבעו לו אחוזי נכות רפואית משוקללת העולה על 90 אחוזים ולחילופי נכות רפואית עקב בעיה רפואית יחידה בשיעור של 100% זכאי לקבל  פטור ממס הכנסה ובתנאי שנכותו נמשכת למעלה מ-184 ימים.

אנשים עובדים

טפסים ומסמכים נדרשים

על מנת להתחיל את  תהליך קבלת פטור רפואי יש לגשת לפקיד השומה הקרוב למקום המגורים ולהגיש את המסמכים  והטפסים הללו:

  •  טופס בקשה לפטור רפואי מתשלום מס הכנסה (טופס מס. 1516).
  • טופס אישור מסירת מידע (טופס מס. 169-ב').
  • שובר אגרה משולם.
  • טופס בקשה לקביעת אחוזי נכות למס הכנסה (טופס מס 169-א').
  • פרוטוקול נאמן למקור ומאשור של וועדה רפואית קודמת.
  •  אסמכתאות רפואיות רלוונטיות.
  •  אישורי הכנסה.

 

זימון לוועדה רפואית

לאחר הגשה מלאה של המסמכים הנדרשים והטפסים השונים ניתן לקבל מהוועדה תשובה המתבססת על המסמכים שהוגשו או לחילופין להיות מזומנים להופיע בפני וועדה רפואית. וועדה זו אמנם יושבת במשרדי ביטוח לאומי אך בפועל היא יושבת מטעם מס הכנסה. הוועדה קובעת את אחוזי הנכות הרפואית בהתאם לרשימת הלקויות שבספר המבחנים של הביטוח הלאומי.

ועדה רפואית

שליחת תשובה והנפקת אישור

לאחר ההתייצבות בפני הוועדה הרפואית, ההחלטה תישלח בדואר ובמידה ואתם עומדים בתנאים לפטור, פקיד השומה במס הכנסה ינפיק את האישור המכונה, "קביעת אחוזי נכות" והוא מהווה את המסמך הרשמי המודיע על הזכאות לפטור ממס הכנסה. ניתן  לערער על החלטות הועדה לוועדה הרפואית לעררים בצורה מנומקת ולאר תשלום אגרה נוספת.

את הערר יש להגיש בתוך 45 יום מיום קבלת ההחלטה לפקיד השומה במס הכנסה. לא רק אתם יכולים לערער וגם מס הכנסה רשאים לערער על החלטת הוועדה וחשוב להכיר זאת.

 

סיכום תהליך פטור ממס הכנסה

לסיכום הנושא, תהליך פטור ממס הכנסה יש לעשות באופן מסודר ומומלץ בליווי מקצועי. מרגע קבלת פטור ממס הכנסה הוא יהיה תקף על כל ההכנסות העתידיות מכאן ואילך. ניתן אף להגיש בקשה להחזרי מס רטרואקטיביים של עד 6 שנים עבור עצמאים ועד 3 שנים עבור שכירים בהתאם למשך תקופת הנכות שקדמה להגשת הבקשה.

מס הכנסה

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא