כיצד נקבע גובה תשלום המזונות בהליך גירושין?

גובה דמי המזונות יכול להיקבע בהסכמות בין הצדדים במשא ומתן או באמצעות קביעה שיפוטית של בית המשפט לענייני משפחה. גם כאשר הצדדים מגיעים ביניהם להסכמות הן מובאות כחלק מהסכם הגירושין לבית המשפט ומקבלות תוקף של פסק דין. אופן החישוב של דמי המזונות נעשה בשני המקרים על בסיס עקרונות דומים כפי שנרחיב בהמשך המאמר.

 

הבחנה לגבי גיל הילד

כאשר מדובר על מזונות ילדים יש להבחין בין דמי המזונות עד לגיל 6 אשר בהם האב מחויב במלואם ודמי מזונות החל מגיל 6 ומעלה בהם גובה דמי המזונות תלויים בזמני השהות ובאופן קביעת המשמורת. באופן עקרוני חישוב דמי מזונות ילדים נעשה בהתאם להכנסה הפנויה של כל אחד מההורים מול היחס של זמני השהות בכל אחד מהבתים. עוד על הנושא ראו מאת עורך דין טל טאוב

הבחנה לגבי גיל הילד

אופן חישוב ההכנסות

בחישוב ההכנסה לצורך קביעת גובה תשלום דמי המזונות יש להפחית מההכנסה הפנויה את  ההוצאות עבור שכר דירה ועוד 2,000 ₪ להוצאת אישיות והסכום הנותר מייצג את הכנסתו של כל הורה לצורך מזונות. ככל שמוגדרת משמורת משותפת וככל שיחסי הלינה שוויוניים כך יפחת הסכום שיידרש להעביר הצד האחר לדמי המזנות.

אופן חישוב ההכנסות

הוצאות מעבר להוצאות הקיום

כאשר המשמורות משותפת ומלאה ושכר הורים זהה גם כן כל הורה יישא בהוצאות הקיום של הילדים בעת שהם שוהים אצלו. בית המשפט הוא שיקבע מי יוגדר בתור המטפל העיקרי בילדים  והוא יהיה זה שירכז את כל ההוצאות שאינן הוצאות לקיום לרבות הוצאות ביגוד, ספרים וכן הלאה. ההורים ימשיכו לחלוק מלבד את ההוצאות הקובעות גם הוצאות חריגות בכפוף לכושר ההשתכרות שלהם.

פתרון נוסף  למצב הוא באמצעות פתיחת חשבון בנק המשותף לשני ההורים ואליו יוזרם תשלום באופן קבוע אותו יפקידו שניהם כאשר ההורה המרכז הוא שבפועל ינהל אותו. 

 

ביטול ושינוי הסכם מזונות

לאחר שנקבעו דמי המזונות קשה לשנותם ונדרש שינוי נסיבות מהותי על מנת שבית המשפט יסכים לפתוח מחדש את התיק. כאשר בית המשפט בוחן בקשה להפחתה או הגדלה במזונות הילדים, על בית המשפט לבחון את המצב הכלכלי של האב  ואת מצבה הכלכלי של האם.  מלבד שינוי נסיבות מהותי בית המשפט מוודא כי השינוי המבוקש מתבקש בתום לב ושהצדדים השאירו לכך פתח במסגרת ההסכם.

 

סיכום קביעת דמי מזונות

בקביעת גובה המזונות יש הבדל גם בין מצב בו שכר ההורים זהה אך נמוך למצב בו שכר ההורים זהה אך גבוה. הדבר בסופו של דבר נתון לשיקול דעתו של בית המפשט במידה והצדדים אינם מגיעים להסכמות ביניהם יילקחו בחשבון, צרכי הילדים, גילם, זמני השהות ועוד. במידה ואת זקוקים לליווי לקראת גירושין בכל הנוגע לדמי המזונות את מוזמנים ליצור קשר עם טאוב ושות' – משרד עו"ד המתמחה בתחום.

כיצד נקבע גובה תשלום המזונות בהליך גירושין?

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא