חיוב בעל גט בנסיבות של התעללות

לאור היותה של מערכת המשפט הישראלית כזו אשר נוהגת במידה רבה לאור פסיקותיו של המשפט העברי, כאשר הדבר מובא לידי ביטוי ביתר שאת כאשר הדבר נוגע לענייני גירושין, ישנן מספר עילות אשר בעקבות קיומן רשאי בית הדין הרבני, קרי הערכאה אשר דנה במקרי גירושין, לפסוק על חיוב מתן גט מצד הגורם המתעלל.

כמו כן, מורכבות ההליך היא רבה בשל העובדה שההלכה היהודית אוסרת על מתן גט בכפייה, כלומר – גט מעושה, כיוון שלאור פסיקה שכזו אזי שכלל הגירושין בטלים, כיוון שהגט לא נמסר מתוך כוונה ורצון.

לפיכך, לאור המורכבות הרבה אשר אופפת את כלל ההליך, במאמר הקרוב נסקור ונרחיב אודות תופעת חיוב גט לאור קיומה של התעללות.

מדוע קיים צורך לחייב אדם לתת גט?

בהמשך לכך, סוגיה אשר יש להתמודד עימה בראשית היא מדוע מלכתחילה קיים צורך לחייב אדם לתת גט, כלומר, מדוע מדובר בסוגיה אשר מצריכה את אישור 2 הצדדים, כאשר במרבית מדינות העולם המערבי, שאלת הגירושין כמו שאלת הנישואין, היא עצמאית וחופשית בכל רגע נתון.

הסיבה לכך היא שמתוקף הסכמי סטטוס קוו אשר נכרתו בין נציגי המדינה בראשית הקמה לבין נציגי הרבנות הראשית, הוחלט כי יהיו כמה נושאים אשר בגינם לרבנות הראשית יהיה וטו מוחלט, כאשר אחד מהם הוא נישואין וכפועל יוצא מכך גירושין.

לאור זאת, הנישואין והגירושין בישראל (בין יהודים) מתרחשים בהתאם להלכה היהודית, כאשר האחרונה מורה על גירושין שנעשים לאחר שגירש הבעל את אשתו, והפך אותה "למותרת עבור כל אדם", כצעד הכרחי שבלעדיו הנישואים עומדים בעינם.

 

חרם דרבנו גרשום והשפעתו על ההליך

כמו כן, לאור התפתחויות אשר חלו בשלב אוחר יותר בימי הביניים באירופה, כוננו תקנות אשר נוגעות לעניינים אלו וקובעות כי בניגוד לאשר היה עד אז, לא רשאי גבר לגרש את אשתו ללא הסכמתה, כמו גם לא רשאי גבר לשאת אישה חדשה טרם סיים את גירושיו עם הקודמת.

בכך למעשה נמנעו כל מסלולי העקיפה האפשריים אשר היו קיימים בפני גברים עד אותה שעה, כאשר יכלו כאוות נפשם להיפטר מאשתם בעודם מגרשים אותה, או שמא החליטו לשאת אישה נוספת לצידה בעודם זונחים אותה.

 

המצב כיום

לפיכך, כיום בכדי להתגרש ישנו צורך בקבלת אישור והסכמה מ- 2 הצדדים המעורבים בהליך, כאשר האישה נדרשת להסכים לקבל את הגט מבעלה, בעוד זה נדרש להסכים להעניק אותו. כמו כן, ההלכה גם קובעת מספר סימנים ותקנות אשר נקראות בעגה ההלכתית עילות גירושין, אשר לאור קיומן מוכרח מי מבין הצדדים שכלפיו מופנית העילה, להסכים ולהיעתר לבקשת הגירושין של משנהו.

חיוב בעל גט בנסיבות של התעללות
חיוב בעל גט בנסיבות של התעללות

ההשלכה של התעלמות מעילות גירושין

לכן, בית הדין הרבני רואה לנכון לקיים את אשר נקבע באותן עילות, בעודו פוסק רבות אודות חיוב מתן גט מצד הגורם כלפיו מופנית העילה, כאשר אילו יסרב אותו גורם לעשות זאת, אזי שיראה בו בית הדין הרבני כסרבן גט, תואר אשר עלול לחשוף אותו למספר בלתי מבוטל של עיצומים וסנקציות.

בנוסף לכך, היכולת של בית הדין הרבני לדרוש גט ולהעניש אדם בשל סירובו לעשות זאת מתרחשת בעבור 2 המינים, אך לנוכח היותם של גברים מרבית מסרבני הגט, הענישה מתרחשת בעניינם לעתים תכופות יותר, כמו גם שבכדי להטיל עיצומים כנגד אישה, צריך בית הדין הרבני לקבל את אישורו של נשיא בית הדין הרבני הראשי.

 

סוגי העילות השונות

בהמשך לכך, ישנן מספר רב של עילות אשר משתנות במידה רבה לאור מגדרו של הטוען לזכותן, כלומר, ישנן עילות אשר הינן מנת חלקן הבלעדית של נשים, בעוד שישנן כאלו אשר עומדות לזכותן של גברים בלבד, כמו גם עילות אשר הינן משותפות ל- 2 הצדדים.

 

עילות גירושין משותפות

לדוגמה, בעבור טענות אודות מומים, כלומר אילו מתגלה מום או מחלה אשר אחד מן הצדדים לא ידע אודותיה בטרם נישאו, כאשר היא גורמת לאותו אדם להירתע מקיום יחסי מין או לפתח סלידה מאשר נישא לו, אזי שהוא רשאי לטעון לכדי עילת גירושין. טענה זו קיימת בצורה כזו או אחרת הן לגבר והן לאישה, כאשר שניהם יכולים לממש אותה.

זאת בנוסף גם לאשר קורה אילו מי מבין הצדדים מסרב לקיים יחסי מין עם הצד הנגדי, אף על פי כי הדבר נדרש ממנו על ידי אשתו או בעלה, כאשר די בהיעדר הרצון או ההסכמה לקיומם של יחסי אישות אלו, בכדי להוות עילה מספקת לגירושין, אשר כמובן עומדת לזכות 2 הצדדים.

 

עילות גירושין ייחודיות

לעומת זאת, עילת גירושין אשר הינה ייחודית לצד הנשי, היא אילו גבר מסרב לעבוד ולכלכל את אשתו, כאשר אז רשאית האחרונה לטעון לעילת גירושין בעקבות סירובו לזון ולכלכל אותה, כאשר על פי ההלכה מדובר במטלה שמונחת על כתפיו של הגבר כחלק מן הנישואין.

כמו כן, מנגד אילו אישה בוגדת בבעלה, בעודה מקיימת יחסי אישות עם גבר אחר, אילו בעלה יצליח להוכיח זאת בפני בית הדין הרבני בעודו מצרף לטובת טענותיו 2 עדי ראייה שחזו במתרחש, אזי שבית הדין הרבני יחייב את הגורמים להיפרד היות והאישה "זנתה תחת בעלה", כאשר ההשלכה של כך היא איסור נישואיה לבעלה הנוכחי.

 

עילת גירושין בשל התעללות

זאת ועוד, כי קיימת עילה ייחודית עבור הצד הנשי, אשר האישה יכולה לטעון לה כגורם אשר יחייב את בעלה לגרשה ולהעניק לה גט, ובכך לחלצה מאחיזתו החונקת, עילה זו נוגעת למקרים בהם הבעל נוהג באופן התעללותי או כאשר הוא נוקט באלימות פיזית או מילולית כלפי אשתו.

כלומר, אילו בית הדין הרבני יקבל את הרושם כי הבעל מזלזל באשתו, זאת בעודו עולב בה, מתעלם ממנה ולא מקנה לה יחס, או כאשר פועל באופן ישיר לבגוד בה עם אחרות או לפעול כנגדה באופן פיזי, אזי שיכולה אותה אישה לטעון לעילת גירושין בגדר גבר אלים, כאשר לאור זאת צפוי בית הדין הרבני להורות על חיוב מתן גט בהקדם.

בנוסף לכך, ישנם גורמים נוספים אשר בשל התרחשותם צפוי בית הדין הרבני לפסוק לכדי חיוב בעל בגט בניגוד לרצונו, אשר הינם היותו רועה זונות – קרי אדם אשר מקיים יחסי אישות עם מספר נשים אשר אינן אשתו, מניעת יחסי אישות מאשתו, כמו גם כאשר לאור היסטוריה רווית ריבים ומחלוקת בין הצדדים, כבר לא קיים סיכוי לשלום בית והמשך נישואיהם.

 

סרבנות גט

בהמשך לכך, לעתים בשל חוסר הסכמתו של מי מבין הצדדים, ניתן לראות כי אף על פי כי הורה בית הדין הרבני על סיום הנישואים באמצעות מתן גט, אחד מבין הגורמים המעורבים אינו חפץ ואינו מתכוון למלא אחר הוראת בית הדין, כאשר המונח שמתייחס לתופעה זו מכונה – סרבנות גט.

סרבנות גט היא כאשר אישה מסרבת לקבל את גיטה של בעלה, או כאשר האחרון מסרב למסור אותו מלכתחילה. כפי שציינו טרם לכן, לאור משקלה הרב של ההלכה בהסכמי גירושין ונישואין, יש למלא אחר הוראות הטקס ולא לסטות מהם במשורה, כאשר לנוכח סירוב שכזה, לא יכולים הזוג להיפרד.

 

סנקציות לנוכח סרבנות גט

לפיכך, נוהג בית הדין הרבני ביד קשה אשר הפכה קשה יותר במידה רבה לאורך השנים, במהלכה הוא גוזר גזירות כלכליות, חברתיות, דתיות, ואזרחיות אודות הסרבן.

לדוגמה, בית הדין הרבני יכול להורות על תשלום מזונות רציף למען אישה אשר בעלה מסרב לתת לה גט בשל חיובו לנוכח אלימות או התעללות, זאת בנוסף גם לשלילת רישיונו המקצועי מטעם המדינה, עיכוב ומניעת יציאתו מהארץ, שלילת דרכונו, וחיוב תשלום הכתובה אילו מדובר בתופעה אשר נערכת זמן רב.

 

אחרית דבר

לסיכום, כפי שניתן להבחין, אף על פי כי תקנות הגירושין בישראל אשר הינן גילומן של רוח ההלכה עלולות להיות ארכאיות וכאלו אשר אינן זהות לחלוטין לרוח התקופה המודרנית, יש בהן דעת והשמת דגש אודות מצבים בהם צד אחד נוהג בצורה שאינה הולמת כלפי השני, קרי כאשר מתרחשת התעללות.

לאור זאת, בהינתן וקיים בעניינך גילויי התעללות על שלל היבטיה השונים כחלק מנישואים, החל מגילוי אלימות פיזית ומילולית, דרך הפעלת מנופי לחץ לא הוגנים ומעליבים, עד כדי התנהגות בצורה אשר אינה מכבדת ולא ראוי שתתרחש בין בעל לאישה, בהחלט אפשרי לטעון לכדי עילת גירושין בשל היותו של הבעל – גבר אלים.

ההשלכות של כך הן סיום הנישואין בהקדם האפשרי, כאשר גם אילו הגבר יסרב להישמע ולהיעתר להוראות בית הדין הרבני, אזי שיגבה ממנו מחיר משמעותי אשר במקרים רבים נועד גם לפצות ולסייע לצד העגון – האישה, כמו גם לאור הנזק אשר הוסב לה עד כה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא