השעיה מעבודה בשל סרבנות גט

היחס של כלל הגופים המעורבים בהליך הגירושין כלפי סרבני גט הוא נוקשה, זאת בשל התפיסה כי כיום בעת המודרנית אין מקום לכפיית רצונו של אדם אחד על גבי רצונו של אדם אחר, בוודאי כאשר מדובר ביחסי אישים וביטול חופש הבחירה.

לאור זאת, לא מפתיע לראות כי ישנו מגוון רחב ועשיר של סנקציות וצעדים אשר ננקטים כנגד אלו שבחרו להשתמש בהחזקת מי שעד לאחרונה היה כרוך עימם בקשר נישואין, כבן ערובה למען צרכיהם האישיים.

לפיכך, במאמר הקרוב נסקור את ההשלכות השונות אשר חלות על סרבני גט, אשר בין היתר נוגעים למקום עבודתם ויכולתם להתפרנס.

תיקון אחד בימי הביניים

בטרם נוכל לבאר את כלל ההשלכות אשר חלות על סרבני גט, כמו גם להסביר את הסיבות לקיומה או הגורמים אשר מופעלים כחלק מסרבנות גט, יש לצלול 1000 שנים לאחור לימי הביניים באירופה, בכדי להסביר כיצד הגענו למצב בו אנו שרויים כיום.

בראשיתו של המילניום השני, רבנו גרשום שחי דאז באירופה פרסם את חרם דרבנו גרשום, אשר הינו שם למספר תקנות אשר רבנו גרשום מאור הגולה תיקן אודות יחסים שבין בני זוג. התקנות נגעו לכך שראשית כל חל איסור על אדם להינשא ליותר מאישה אחת, כאשר השני והחשוב יותר לענייננו – הוא האיסור לגרש אישה בעל כורכה במסגרת נישואין.

המשמעות של תיקון זה היא שהחל מאותה נקודה ואילך, על אדם אסור למעשה למסור את גיטו לצד אשר אינה מעוניינת לקבלו, כאשר ההשלכה הישירה של זאת על הליך הגירושין היא שגם נשים יכולות להפוך לסרבניות גט.

 

מהי סרבנות גט?

בהמשך לכך, סרבנות גט היא כאשר מי מבין 2 הצדדים אשר מעורבים בקשר הנישואין אינו מעוניין לבטל ולהתיר את הקשר אשר נקשר ביניהם בעוד נישאו. כלומר, לאור היותה של ההלכה הדתית כמגדלור אשר לאורו צועדים בעת קיום הליך גירושין, כמו גם לאור פסיקתה כי למען יתבצעו גירושין כתיקונם על הגבר להעניק מרצונו את גיטו לאישה אשר צריכה לקבלו לאור פסיקתו של רבי גרשום, אזי שיכול מי מבין הצדדים לחבל במהלך בעודו מסרב לקבל או למסור את הגט.

רוצה לומר, סרבנות גט היא כאשר אחד מן הצדדים מסרב למסור או לקבל את הגט, בכדי למנוע את התרחשותם התקינה של הגירושים כצעד משפטי אשר נועד לעתים רבות למען שיפור עמדות או בחינת כלל תנאי הגירושים, והגעה למסקנה כי מוטב לזוג להישאר נשוי (מנקודת מבטו של הסרבן).

השעיה מעבודה בשל סרבנות גט
השעיה מעבודה בשל סרבנות גט

מניעיו של סרבן גט

הסיבה לסרבנות גט היא לרוב רצונו של הסרבן לשפר עמדות כחלק מהסכם הגירושין, אשר מתבטא בכינון הסכם מזונות טוב יותר, או שמא דווקא ברצונו של הסרבן לנסח מחדש הסכמי משמורת וראייה משותפת אודות ילדיהם, או שמא דווקא בדרישה לעריכתו של הסכם הממון אשר הסרבן דורש את שינויו מחדש.

בנוסף לכך, לעתים בשל המתנה לפטירתו של מי מבין הצדדים לאור קיומה של ירושה משמעותית, לעתים אחד הצדדים מסרב להתגרש בשל חשש מאובדן הזכויות אשר קיימות לו במסגרת אותו עיזבון.

 

השלכותיה של סרבנות גט על העגון

בנוסף לכך, עלולה להישאל השאלה מדוע מלכתחילה על אדם לכבד את סרבנות הגט של בן/ת זוגה/ו ולא לפצוח בחיים חדשים עם כל אשר חפץ. התשובה לכך היא שבעת היותם של בני זוג עדיין מוגדרים כנשואים, אילו מי מהם יקיים יחסי אישות או יביא ילדים עם גורם נוסף אשר אינם נשואים לו, אזי שאינם רשאים להינשא לאותו צד, כמו גם כי אותו ילד יוגדר כממזר, כאשר התואר המפוקפק ימשיך עימו ועם צאצאיו לדיראון עולם.

 

השלכותיה של סרבנות גט על הסרבן

מנגד, בעבור אדם אשר בחר למנוע מן הצד הנגדי את חירותו ויכולתו לקיים חיים עצמאיים ישנן סנקציות גם כן, כאשר רובן ככולן מושתות עליו על ידי בית הדין הרבני אשר שואף להילחם ולהקטין את ממדי התופעה, אשר עולה במקשה אחת לאור ריבוי מקרי גירושים.

 

סנקציות דתיות

במסגרת אותן סנקציות מוטל על סרבן הגט עיצומים חברתיים אשר נוגעים לאיסורים להכלילו בשיעורי תורה, לאפשר לו לעלות לתורה במסגרת תפילה בבית כנסת, למול את בניו, לקבור אותו בקבר ישראל ועוד.

זאת בנוסף גם להפצת שמו ותמונתו ברבים בצירוף אשר הוא מגולל, כאשר לתופעת הביוש הזאת יש משקל רב, בעיקר בקרב קהלים אשר הינם חרדי שמיים.

 

סנקציות כלכליות

בנוסף לכך, בהתאם לחומרת ומשך הסרבנות, עלול סרבן להתמודד גם עם סנקציות כלכליות, כאשר יחויב בדין מזונות עבור הצד העגון, כמו גם העברת קצבאות מצד המוסד לביטוח לאומי אילו קיימות כאלו, לצד השני כמעין מנוף לחץ כלכלי נוסף.

כמו כן, הצד העגון יכול לתבוע את הצד המעגן בבית משפט תחת האשמת נזיקין, כאשר לאור סירובו לאפשר לצד העגון להשתחרר מן הנישואין ולפצוח בדרך חדשה, הוא נפגע וחווה עוגמת נפש משמעותית במישור הזוגי – רומנטי של חייו, שכן רבים נמנעו ממגע עימו לאור היותו נשוי וכלל המטען שנלווה לכך.

 

סנקציות מנהלתיות – השעיה מעבודה

זאת ועוד, כי ישנן סנקציות נוספות אשר עלולות להפוך למנת חלקו של מעגן אשר מסרב לאפשר לעגון להשתחרר מאחיזת נישואיו, כאשר פרט להצרת צעדיו בהליכים אזרחיים כדוגמת הוצאת רישיון נהיגה, החזקה בחשבון בנק, החזקה בדרכון, או מניעת יציאתו מן הארץ, הוא עלול להתמודד עם פגיעה קשה במשלח ידו – כלומר, יישלל רישיונו התעסוקתי.

 

שלילת רישיון לאור סרבנות גט

כלומר, אילו אדם מסרב לתת את גיטו או לקבל גט בהתאם למגדר, אזי שיכול בית הדין הרבני להורות על שלילת רישיונו המקצועי, כאשר הדבר נוגע בעיקר לבעלי רישיון שכזה כדוגמת עורכי דין, רואי חשבון, רוקחים, רופאים, פסיכולוגים וכן הלאה.

הפשר לצעד נובע מן ההבנה כי אדם אשר שלל מאדם אחר זכות בסיסית כדוגמת חופש הבחירה או הזכות לחופש, ראוי שישלם מחיר זהה בעוד נפגעות זכויות בסיסיות שלו, כדוגמת חופש העיסוק.

 

מניעת מינוי למשרה ציבורית / ממשלתית

כמו כן, אדם אשר מסרב לתת את גיטו עלול לעמוד בקשיים ואף לכדי פסילה מהתמודדותו לכדי תפקיד ציבורי או תפקיד במסגרת ממשלתית כלשהו, כפי שקורה לעתים רבות במדינת ישראל אשר עתירה גופים ממשלתיים שמרבית השירותים בה טרם הופרטו.

 

לסיכום – סרבנות גט גובה מחיר גם בשוק העבודה

סרבנות גט היא תופעה חמורה אשר גובר העיסוק בה בכל יום שעובר, כאשר סימוכין לכך ניתן לשאוב מן העובדה כי סרבנות גט עוברת תהליך מהיר יחסית של החמרת ענישה בשנים האחרונות אשר הגיע לשיא באפריל אשתקד (2019) כאשר נהפכה לכדי עבירה פלילית של ממש, אשר השליכה את סרבן הגט למאסר בעקבות זאת.

לפיכך, קיים יסוד סביר להניח כי לאור ההסתכלות בעלת חמורת הסבר שקיימת מצד הערכאות המשפטיות בישראל כמו גם המחוקק, כי מקרים של שלילת רישיון תעסוקתי או מניעת מינויי סרבני גט יהפכו גם הם לשכיחים יותר, כאשר ההבנה הקוהרנטית היא ששלילת הזכויות מן הצד המעגן היא צעד הכרחי בכדי להתיר את אחיזת החנק בה הוא אוחז את הצד העגון.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא