הקשר בין גירושין לתנאי העבודה שלך

גירושין הם לרוב עניין מורכב למדי ובעל השלכות על תחומי חיים רבים, בין היתר בהיבטים משפחתיים, כלכליים ונפשיים. עולה השאלה האם גירושין משפיעים גם על תנאי העבודה של בני הזוג לשעבר? במאמר הבא נתייחס לנושא מורכב זה.

 

זכויות בראש סדר העדיפויות

המשפט "דע את זכויותיך בעבודה" הוא משפט רלוונטי מאוד לכל עובד או עובדת באשר הם. על אחת כמה וכמה אם העובד (או המועמד לעבודה) נמצא בשלב כלשהו של תהליך גירושין. גירושין הם כאמור עניין רגשי ומורכב שיכול לטלטל את כל תחומי החיים של החווה אותם.

לכן מעסיקים מסוימים עשויים לחשוש ממצב זה ולהעדיף מועמד נשוי או רווק על פני מקבילו הגרוש. יחד עם זאת חשוב לדעת שמצב משפחתי אינו יכול לשמש כפקטור בהשפעה על קבלה למשרה או תנאי עבודה. למעשה, מעסיקים שלא קיבלו מועמד למשרה רק כי התגרש יכולים במקרים מסוימים אפילו להיות חשופים לתביעה.

בעיקרון, לא אמור להתקיים קשר מהותי בין גירושין לתנאי עבודה. אם זה המצב, מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין עבודה ולשקול אתו נקיטת צעדים להמשך.

 

פיטורים או התפטרות?

יחד עם זאת, ישנו עניין חשוב הקושר בין תנאי עבודה לגירושין. בלא מעט תהליכי גירושין, נאלצים בני הזוג לשעבר להעתיק את מקום מגוריהם, אם בשל פירוק הבית המשותף, הרצון לגור בקרבה למוקדי עזרה (הורים ואחים למשל) או סיבות נוספות. במקרה של מעבר בית המוביל לסיום עבודה עקב המרחק הפיזי, הגרוש יכול לדרוש פיצויים השקולים לפיצויי פיטורים (כלומר, סיום העבודה לא יוכר כהתפטרות עצמאית אלא כמעין אירוע כפוי המקנה קבלת פיצויים)

.על מנת לקבל פיצויי פיטורים על העובד לעמוד בשלושה תנאים רלוונטיים: הוכחת סיבתיות הקשר בין הגירושין להתפטרות, מעבר ליישוב המרוחק מעל ארבעים קילומטר ממקום המגורים הקודם, ומגורים במקום החדש לתקופה של חצי שנה לפחות.

דרישת הפיטורים צריכה להגיע בהתאם בצירוף מסמכים מתאימים כגון אישור תושב בעבור מקום המגורים החדש וכן מכתב נימוקים הקושר בין הגירושין להתפטרות (רצוי ששני אירועים אלו יקרו בתכיפות קצרה ככל האפשר בזמן, על מנת לקשר חזק יותר את הסיבתיות ביניהם). גם במקרה זה, רצוי מאוד להסתייע בשירותיו של עורך דין לענייני עבודה על מנת לקבל את פיצויי הפיטורים כראוי.

 

כל אחד חווה את זה אחרת

חשוב להדגיש שגירושין הם תהליך אישי לגמרי והוא אינו חייב להיות קשור כהוא זה לאופי ההעסקה או לתנאי העבודה של בני הזוג הפרודים. ייתכן שהגירושין יובילו לשינויים פרסונליים בחיי הגרושים אשר יבואו לידי ביטוי גם בחיי העבודה. למשל, חלק מהגרושים עשויים לנצל את הזמן הפנוי שנוצר להשקעה מוגברת בעבודה (אולי גם עבור הגדלת ההכנסה עקב תשלום המזונות). אחרים עשויים דווקא ליצור מגמה הפוכה ויחד עם הבית לעזוב גם את מקום העבודה.

דיני עבודה

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא