הפרת זמני שהות

מטרתם של זמני שהות היא להגדיר מהי מסגרת הזמנים שבה הורים גרושים יוכלו להיפגש עם ילדיהם. במסגרת זמני שהות נקבעים הימים והשעות אשר בהם ההורה המשמורני יבלה עם הילדים והמועדים שבהם יוכל לעשות זאת ההורה השני. זמני השהות מאושרים בבית הדין לענייני משפחה ומכאן שיש להם תוקף משפטי מחייב.

נשאלת אם כן השאלה: מה קורה במצב שבו אחד מן ההורים מפר את זמני השהות באופן קבוע? האם ניתן לנקוט בהליכים משפטיים כנגד הפרת זמני שהות? והאם קיימת אפשרות לשלילת זמני השהות במקרה של הפרת זמני שהות באופן חוזר ונשנה? בכל הסוגיות הללו נדון בפרוטרוט בשורות הבאות.

מהם זמני שהות?

זמני שהות הם פתרון אשרמאפשר להורה שהתגרש ולא קיבל משמורת על ילדיו, את הזכות לשמור על קשר קבוע ובריא עימם. קיימים זמני שהות ממגוון סוגים, המגדירים את הכמות והמשך של המפגשים בין ההורה ובין ילדיו אחרי הגירושים. סוג זמן השהות עשוי להשתנות כתלות בגיל הילדים ובהתאמה לנסיבות הספציפיות בכל תיק גירושים.

 

מדוע זמני שהות הם עניין כה חשוב?

קביעתם של זמני שהות במסגרת הליכי גירושין, היא פעולה חיונית וקריטית להתפתחותם התקינה של ילדיו של הזוג המתגרש. לכן חשוב מאוד להסדיר בנדיבות במסגרת הסכם הגירושין את זמני השהות של ההורה שאינו בעל המשמורת על הילדים, ומתוך רצון טוב להימנע ממחלוקות עתידיות אשר עלולות לפגוע ברווחתם של הילדים. היה ולא תצליחו להגיע להסכמה הדדית בנושא זמני השהות, בית המשפט לענייני משפחה או הרבנות, הם אלו שיסדירו אותם עבורכם.

 

כיצד זמני שהות מוסדרים מלכתחילה?

במסגרת הסכמי גירושים, להורים ניתנת אפשרות לקבוע מי יהיה בעל המשמורת על הילדים ומה יהיה האופן בו יתנהלו זמני השהות. קיימת חשיבות רבה לעיגון זמני השהות במסגרת הסכם מפורט, שיכלול מועדים מוגדרים לשהייה של הילדים במחיצת ההורה שאינו בעל המשמורת.

זמני השהות נקבעים בכפוף להתייחסות לשלל תרחישים שונים ובכללם: ימי חופש, חגים ומועדים, אירועים חריגים, אירועים מיוחדים וחגיגיים וכיוצא באלו. חשוב להגדיר בהסכם גם תנאים ומגבלות אשר יחולו על אירועים יוצאי דופן כמו יציאה מהארץ של אחד מההורים. את זמני השהות שנקבעו במסגרת הסכם הגירושין ההורים החתומים ידרשו להגיש לאישור בית המשפט למשפחה שמטפל בתביעת הגירושים או לרבנות.

הפרת הסדרי ראייה
הפרת זמני שהות

האם יש מה לעשות כשאחד ההורים מפר את הסדרי הראיה?

החוק בישראל קובע שזמני שהות מחייבים את ההורה שאינו בעל המשמורת על הילדים. כשהורה שאינו ההורה משמורן פועל באופן שמהווה הפרה של זמני השהות, הוא בעצם פוגע גם בילדים שלו וגם בגרוש או בגרושה שלו. מאידך, ישנם דווקא מצבים אשר בהם ההורה שמחזיק במשמורת הוא זה המקשה על הוצאתם של זמני השהות אל הפועל ולמעשה אחראי להפרת זמני השהות ביוזמתו הוא.

כאשר מצבים כאלו מתרחשים שוב ושוב, והצד שמפר את זמני השהות מסרב לשנות את דרכיו, לעתים אין מנוס אלא לנקוט בפעולה משפטית, כפי שנסביר בהמשך.

 

אילו פעולות משפטיות ניתן לבצע כנגד הפרת זמני שהות על יד הורה אינו משמורן?

חשוב לדעת כי במקרה של הפרת זמני שהות על ידי ההורה שאינו בעל המשמורת, ישנה אפשרות לפעול בערוצים משפטיים, כולל: הגשת תביעה להחזרי הוצאות, תביעה להגדלת דמי המזונות, דרישה להטיל סנקציות כספיות עקב הפרת זמני שהות, ואף להגיש לבית המשפט דרישה לשינוי מוחלט של זמני השהות, אשר מאושרת בהינתן נסיבות מתאימות.

 

אילו פעולות משפטיות ניתן לבצע כנגד הפרת זמני שהות בידי ההורה המשמורן?

במצב שבו הצד אשר מפר את זמני השהות הוא דווקא ההורה המשמורן בעצמו, ההורה שאינו בעל המשמורת רשאי להגיש תלונה רשמית במשטרה כנגד הצד השני, לערב את שירותי הרווחה ואפילו לפנות לבית הדין לענייני משפחה בעניין הפרת זמני השהות, ולבקש שיוטלו על ההורה השני עיצומים כספיים בהתאם לפקודת ביזיון בית המשפט.

 

האם קיימת אפשרות לשלילת זמני השהות במקרה של הפרת זמני שהות באופן שיטתי?

ישנם מקרים מיוחדים אשר בהם ההורה שאינו בעל המשמורת על הילדים רשאי לפנות לבית הדין לענייני משפחה ולבקש שהמשמורת על הילדים תועבר אליו, מאחר וההפרה החזרתית של זמני השהות בידי ההורה השני, מעידה על אי כשירות הורית, ואי התחשבות בטובת הילד או הילדים.

 

אי יכולת לכבד את זמני השהות בנסיבות חריגות – הפרת זמני שהות?

ישנם מצבים שבהם אחד ההורים לא יכול לכבד את זמני השהות, בשל נסיבות חריגות ובלתי צפויות. על מנת שהדבר לא ייחשב בגדר הפרת זמני שהות, במועד קביעתם של זמני השהות ישנה חשיבות מרובה להסתייעות בשירותיו של עורך דין גירושין. מאחר וישנו מגוון גדול של תרחישים שקשה לצפות מבעוד מועד, חשוב שהסכם הגירושין יתן מענה הולם גם למצבים יוצאי דופן הנוגעים לאחריות ההורית.

לצורך העניין, במצב שבו להורה שאינו בעל המשמורת אין יכולת לאסוף את ילדיו בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בזמני השהות, חשוב שיהיה מנגנון לתיאום בין ההורים, אשר יקבע מראש. גם לטובת מצב בו ההורה שאינו בעל המשמורת מעוניין לקחת את הילדים לאירוע מיוחד החורג ממסגרת זמני השהות הרגילים, נדרש פתרון שיאפשר זאת במסגרת זמן השהות הקיים, וזאת כדי שהקשר של ההורה עם ילדיו לא יפגע.

היות וכל יציאה מגבולות מדינת ישראל מחייבת שיהיה תיאום בין ההורים, החריגים לעניין זמני השהות שרצוי להסדיר מראש, צריכים לכסות  גם מקרים של נסיעה לחו"ל על ידי אחד ההורים כשההורה שנוסע מעוניין לקחת את ילדי עמו.

 

האם זמני שהות הם ברי שינוי?

בתנאים מסוימים, זמני שהות הם ברי שינוי, וזאת בעיקר במצבים בהם ההורה בעל המשמורת עתיד להעתיק את מגוריו למקום חדש – ובמיוחד כאשר מדובר בהגירה לארץ אחרת. כששינוי זמני השהות מבוצע לטובת הילד, יש אפשרות לפנות לבית המשפט למשפחה או לבית הדין הרבני, ולבקש מהם לאשר שינוי כאמור לעיל בזמני השהות.

לעניין זה ראוי לציין כי הורה משמורן חייב לבקש אישור מבית הדין לענייני משפחה כאשר הוא מעוניין לעבור לחו"ל עם הילדים, אם הוא לא מצליח להגיע להסכמות בנושא עם ההורה האחר. חשוב לדעת שעל פי אמנת האג, קטינים שהוצאו בניגוד לחוק מתחומי המדינה, ייחשבו כילדים חטופים וניתן יהיה לדרוש את החזרתם לישראל על פי חוק.

למותר לציין שמומלץ בכל מקרה לפנות לבית המשפט ולבקשו להכיר בשינויים בזמני השהות רק לאחר ניסיון להגיע להסכמה הדדית בנושא עם ההורה השני.

פעמים רבות הורים מחליטים לשנות את זמני השהות בשיתוף פעולה מלא, על רקע שינויים בנסיבות החיים של אחד מהם שלא מאפשרות לקיים את הסדרי הראיה הקיימים כסדרם. לעתים מדובר גם על בקשה שמגיעה דווקא מכיוון הילדים עצמם.

 

מדוע חשוב להתמודד עם הפרת זמני שהות בכלים משפטיים?

הפרת זמני שהות אינה עניין של מה בכך, היות והיא טומנת בחובה פגיעה בילדים. לכן במידה והפרת זמני השהות הופכת לתופעה שחוזרת על עצמה על בסיס קבוע, ראוי לשקול פניה לערכאות משפטיות. למרבה הצער לאור המשקעים שנותרו בין ההורים לעתים הילדים משמשים כקלף מיקוח ביניהם והצורך לעשות "דווקא" ולהקשות על ההורה השני, מקבל עדיפות על פני טובת הילד.

במצב כזה, צו בית משפט עשוי לחייב את הצד האחראי להפרת זמני השהות לשוב לדרך המוטב – מה שפניה בלתי אמצעית מצידו של ההורה השני לא בהכרח תצליח להשיג.

עם זאת, לפני שנוקטים בכל פעולה משפטית, חשוב להתייעץ עם עורך דין גירושין המתמחה בנושא של הפרת זמני שהות ולבצע הערכה מסודרת של המצב בו אתם נתונים והאפשרויות העומדות לרשותכם.

 

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עורך הדין שישמור לכם על הירושה

ירושה זה כל הרכוש והנכסים שאדם משאיר אחריו כשהוא הולך לעולמו. זה יכול להיות כסף, בתים, מכוניות, תכשיטים, ואפילו חפצים בעלי ערך רגשי. ולמה צריך