הפרת הסדרי ראייה

מטרתם של הסדרי ראייה היא להגדיר מהי מסגרת הזמנים שבה הורים גרושים יוכלו להיפגש עם ילדיהם. במסגרת הסדרי ראייה נקבעים הימים והשעות אשר בהם ההורה המשמורני יבלה עם הילדים והמועדים שבהם יוכל לעשות זאת ההורה השני. הסדרי הראייה מאושרים בבית הדין לענייני משפחה ומכאן שיש להם תוקף משפטי מחייב.

נשאלת אם כן השאלה: מה קורה במצב שבו אחד מן ההורים מפר את הסדרי הראייה באופן קבוע? האם ניתן לנקוט בהליכים משפטיים כנגד הפרת הסדרי ראייה? והאם קיימת אפשרות לשלילת הסדרי הראייה במקרה של הפרת הסדרי ראייה באופן חוזר ונשנה? בכל הסוגיות הללו נדון בפרוטרוט בשורות הבאות.

מהם הסדרי ראייה?

הסדרי ראייה הם פתרון אשרמאפשר להורה שהתגרש ולא קיבל משמורת על ילדיו, את הזכות לשמור על קשר קבוע ובריא עימם. קיימים הסדרי ראיה ממגוון סוגים, המגדירים את הכמות והמשך של המפגשים בין ההורה ובין ילדיו אחרי הגירושים. סוג הסדר הראייה עשוי להשתנות כתלות בגיל הילדים ובהתאמה לנסיבות הספציפיות בכל תיק גירושים.

 

מדוע הסדרי ראייה הם עניין כה חשוב?

קביעתם של הסדרי ראייה במסגרת הליכי גירושין, היא פעולה חיונית וקריטית להתפתחותם התקינה של ילדיו של הזוג המתגרש. לכן חשוב מאוד להסדיר בנדיבות במסגרת הסכם הגירושין את הסדרי הראייה של ההורה שאינו בעל המשמורת על הילדים, ומתוך רצון טוב להימנע ממחלוקות עתידיות אשר עלולות לפגוע ברווחתם של הילדים. היה ולא תצליחו להגיע להסכמה הדדית בנושא הסדרי הראייה, בית המשפט לענייני משפחה או הרבנות, הם אלו שיסדירו אותם עבורכם.

 

כיצד הסדרי ראיה מוסדרים מלכתחילה?

במסגרת הסכמי גירושים, להורים ניתנת אפשרות לקבוע מי יהיה בעל המשמורת על הילדים ומה יהיה האופן בו יתנהלו הסדרי הראייה. קיימת חשיבות רבה לעיגון הסדרי הראייה במסגרת הסכם מפורט, שיכלול מועדים מוגדרים לשהייה של הילדים במחיצת ההורה שאינו בעל המשמורת.

הסדרי הראייה נקבעים בכפוף להתייחסות לשלל תרחישים שונים ובכללם: ימי חופש, חגים ומועדים, אירועים חריגים, אירועים מיוחדים וחגיגיים וכיוצא באלו. חשוב להגדיר בהסכם גם תנאים ומגבלות אשר יחולו על אירועים יוצאי דופן כמו יציאה מהארץ של אחד מההורים. את הסדרי הראייה שנקבעו במסגרת הסכם הגירושין ההורים החתומים ידרשו להגיש לאישור בית המשפט למשפחה שמטפל בתביעת הגירושים או לרבנות.

הפרת הסדרי ראייה
הפרת הסדרי ראייה

האם יש מה לעשות כשאחד ההורים מפר את הסדרי הראיה?

החוק בישראל קובע שהסדרי ראייה מחייבים את ההורה שאינו בעל המשמורת על הילדים. כשהורה שאינו ההורה משמורן פועל באופן שמהווה הפרה של הסדרי הראייה, הוא בעצם פוגע גם בילדים שלו וגם בגרוש או בגרושה שלו. מאידך, ישנם דווקא מצבים אשר בהם ההורה שמחזיק במשמורת הוא זה המקשה על הוצאתם של הסדרי הראייה אל הפועל ולמעשה אחראי להפרת הסדרי הראייה ביוזמתו הוא.

כאשר מצבים כאלו מתרחשים שוב ושוב, והצד שמפר את הסדרי הראייה מסרב לשנות את דרכיו, לעתים אין מנוס אלא לנקוט בפעולה משפטית, כפי שנסביר בהמשך.

 

אילו פעולות משפטיות ניתן לבצע כנגד הפרת הסדרי ראייה על יד הורה אינו משמורן?

חשוב לדעת כי במקרה של הפרת הסדרי ראייה על ידי ההורה שאינו בעל המשמורת, ישנה אפשרות לפעול בערוצים משפטיים, כולל: הגשת תביעה להחזרי הוצאות, תביעה להגדלת דמי המזונות, דרישה להטיל סנקציות כספיות עקב הפרת הסדרי ראייה, ואף להגיש לבית המשפט דרישה לשינוי מוחלט של הסדרי הראייה, אשר מאושרת בהינתן נסיבות מתאימות.

 

אילו פעולות משפטיות ניתן לבצע כנגד הפרת הסדרי ראייה בידי ההורה המשמורן?

במצב שבו הצד אשר מפר את הסדרי הראייה הוא דווקא ההורה המשמורן בעצמו, ההורה שאינו בעל המשמורת רשאי להגיש תלונה רשמית במשטרה כנגד הצד השני, לערב את שירותי הרווחה ואפילו לפנות לבית הדין לענייני משפחה בעניין הפרת הסדרי הראייה, ולבקש שיוטלו על ההורה השני עיצומים כספיים בהתאם לפקודת ביזיון בית המשפט.

 

האם קיימת אפשרות לשלילת הסדרי הראייה במקרה של הפרת הסדרי ראייה באופן שיטתי?

ישנם מקרים מיוחדים אשר בהם ההורה שאינו בעל המשמורת על הילדים רשאי לפנות לבית הדין לענייני משפחה ולבקש שהמשמורת על הילדים תועבר אליו, מאחר וההפרה החזרתית של הסדרי הראייה בידי ההורה השני, מעידה על אי כשירות הורית, ואי התחשבות בטובת הילד או הילדים.

 

אי יכולת לכבד את הסדרי הראייה בנסיבות חריגות – הפרת הסדרי ראייה?

ישנם מצבים שבהם אחד ההורים לא יכול לכבד את הסדרי הראייה, בשל נסיבות חריגות ובלתי צפויות. על מנת שהדבר לא ייחשב בגדר הפרת הסדרי ראייה, במועד קביעתם של הסדרי הראייה ישנה חשיבות מרובה להסתייעות בשירותיו של עורך דין גירושין. מאחר וישנו מגוון גדול של תרחישים שקשה לצפות מבעוד מועד, חשוב שהסכם הגירושין יתן מענה הולם גם למצבים יוצאי דופן הנוגעים לאחריות ההורית.

לצורך העניין, במצב שבו להורה שאינו בעל המשמורת אין יכולת לאסוף את ילדיו בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בהסדרי הראייה, חשוב שיהיה מנגנון לתיאום בין ההורים, אשר יקבע מראש. גם לטובת מצב בו ההורה שאינו בעל המשמורת מעוניין לקחת את הילדים לאירוע מיוחד החורג ממסגרת הסדרי הראייה הרגילים, נדרש פתרון שיאפשר זאת במסגרת הסדר הראייה הקיים, וזאת כדי שהקשר של ההורה עם ילדיו לא יפגע.

היות וכל יציאה מגבולות מדינת ישראל מחייבת שיהיה תיאום בין ההורים, החריגים לעניין הסדרי הראייה שרצוי להסדיר מראש, צריכים לכסות  גם מקרים של נסיעה לחו"ל על ידי אחד ההורים כשההורה שנוסע מעוניין לקחת את ילדי עמו.

 

האם הסדרי ראייה הם ברי שינוי?

בתנאים מסוימים, הסדרי ראייה הם ברי שינוי, וזאת בעיקר במצבים בהם ההורה בעל המשמורת עתיד להעתיק את מגוריו למקום חדש – ובמיוחד כאשר מדובר בהגירה לארץ אחרת. כששינוי הסדרי הראייה מבוצע לטובת הילד, יש אפשרות לפנות לבית המשפט למשפחה או לבית הדין הרבני, ולבקש מהם לאשר שינוי כאמור לעיל בהסדרי הראייה.

לעניין זה ראוי לציין כי הורה משמורן חייב לבקש אישור מבית הדין לענייני משפחה כאשר הוא מעוניין לעבור לחו"ל עם הילדים, אם הוא לא מצליח להגיע להסכמות בנושא עם ההורה האחר. חשוב לדעת שעל פי אמנת האג, קטינים שהוצאו בניגוד לחוק מתחומי המדינה, ייחשבו כילדים חטופים וניתן יהיה לדרוש את החזרתם לישראל על פי חוק.

למותר לציין שמומלץ בכל מקרה לפנות לבית המשפט ולבקשו להכיר בשינויים בהסדרי הראייה רק לאחר ניסיון להגיע להסכמה הדדית בנושא עם ההורה השני.

פעמים רבות הורים מחליטים לשנות את הסדרי הראייה בשיתוף פעולה מלא, על רקע שינויים בנסיבות החיים של אחד מהם שלא מאפשרות לקיים את הסדרי הראיה הקיימים כסדרם. לעתים מדובר גם על בקשה שמגיעה דווקא מכיוון הילדים עצמם.

 

מדוע חשוב להתמודד עם הפרת הסדרי ראייה בכלים משפטיים?

הפרת הסדרי ראייה אינה עניין של מה בכך, היות והיא טומנת בחובה פגיעה בילדים. לכן במידה והפרת הסדרי הראייה הופכת לתופעה שחוזרת על עצמה על בסיס קבוע, ראוי לשקול פניה לערכאות משפטיות. למרבה הצער לאור המשקעים שנותרו בין ההורים לעתים הילדים משמשים כקלף מיקוח ביניהם והצורך לעשות "דווקא" ולהקשות על ההורה השני, מקבל עדיפות על פני טובת הילד.

במצב כזה, צו בית משפט עשוי לחייב את הצד האחראי להפרת הסדרי הראייה לשוב לדרך המוטב – מה שפניה בלתי אמצעית מצידו של ההורה השני לא בהכרח תצליח להשיג.

עם זאת, לפני שנוקטים בכל פעולה משפטית, חשוב להתייעץ עם עורך דין גירושין המתמחה בנושא של הפרת הסדרי ראייה ולבצע הערכה מסודרת של המצב בו אתם נתונים והאפשרויות העומדות לרשותכם.

 

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

איך ניתן לחסוך כסף בגירושין

אין ספק שתהליך גירושין זה סיפור מורכב למדי מהרבה מאוד בחינות, וגם העלויות הכבדות הופכות לנטל המקשה על הסיפור. החל משכר טרחה, הוצאות על דירה,