האם מסורב גט זכאי לפיצויים בשל סרבנות גט?

גירושין הם ממזמן עובדה קיימת במדינת ישראל כמו בשאר העולם המערבי, כאשר נתוניהם עולים באופן תכוף לאורך השנים, בעודנו חולפים מרף 33% לכיוון 40% – 50% מן הזוגות אשר סוף נישואיהם בביקור נוסף ברבנות.

לנוכח זאת, נהפכה לשכיחה יותר תופעה מגונה בשם סרבנות גט אשר נאחזת בקרנות המזבח של הנחיות ארכאיות שמקורן עוד בימי בית שני, אשר נוגעת להליך הגירושין והאפשרות לקיימו, כאשר אף על פי כי נדמה במבט ראשון שמדובר בזכות בסיסית שלא ניתן לשלול – המציאות לפעמים עולה על כל דמיון.

כלומר, רבים המקרים של בני זוג אשר מסרבים לקבל או לתת את גט למי שעד לאחרונה חלקו עימו קורת גג, כאשר מדובר בסירוב שמכניס את הצד המסורב למלכוד ומבוי סתום. לפיכך, במאמר הקרוב נסקור את מאפייניה של סרבנות גט, כמו גם השאלה האם מסורב גט זכאי לפיצויים בעקבות זאת?

 

שורש המחלוקת – היישר מקום המדינה

בטרם נפרט אודות ההתייחסות המשפטית לתופעה כדוגמת סרבנות גט, ראוי להסביר מדוע מלכתחילה קיים קושי להתגרש במדינת ישראל. הסיבה לכך טמונה בהסדרים אשר כוננו בקום המדינה עם נציגי הרבנות הראשית דאז, כאשר במסגרת אותם הסכמים הוחלט כי נושאי גירושין ונישואין שבין יהודים במדינת ישראל – יהיו תחת אחריותה הבלעדית של הרבנות הראשית ומוסדותיה.

לאור זאת, כל הליך גירושין ונישואין עד עצם היום הזה, מוכרח לעבור ולקבל את ברכתם של בתי הדין הרבניים, בכדי שהמדינה תכיר בו כתקף וקיים, כאשר לאלטרנטיבה השיפוטית, קרי הערכאה השיפוטית המקבילה לבתי הדין – בתי המשפט לענייני משפחה, אין סמכות לאשרר או לפסול גירושין ו/או נישואין.

לפיכך, לאור ההלכה היהודית אשר כורכת את סיום גירושים במתן גט מצד הבעל לאשתו, אילו מי מבין הצדדים יחליט לסרב או לחבל בתהליך הזה, אזי שהגירושים לא יצאו לפועל.

 

סרבנות גט – תופעה שקיימת עבור 2 המינים

על פי ההלכה הליך הגירושין מגיע לסופו ברגע שהגבר מגיש מרצונו החופשי את גיטו לאשתו עד אותו רגע, ולמעשה מגרש אותה ומתיר אותה עבור כל אדם אחר. לפיכך, ניתן להסיק כי סרבנות גט יכולה להיות מנת חלקו של הגבר בלבד, שכן האישה מקבלת את הגט ואינה בעלת השפעה על ההליך.

לעומת זאת, אף על פי כי כך היה בימי קדם, תיקון של רבנו גרשום שחי בימי הביניים ביטל את יכולתו של גבר לגרש את אשתו אילו זו אינה חפצה בכך, כאשר נהוג להניח שכוונת המשורר הייתה למנוע מקרים בהם נשים תושלכנה ללא קורת גג או פרנסה מתוך נישואים, בעיקר בתקופה בה הגבר היה המפרנס היחיד.

האם מסורב גט זכאי לפיצויים בשל סרבנות גט
האם מסורב גט זכאי לפיצויים בשל סרבנות גט

כמו כן, השפעתו של תיקון זה מורגשת ביתר שאת גם כיום, לאור העובדה כי בעקבות אותו תיקון, כיום גם לנשים ישנה היכולת לסרב לקבל את הגט שהוצע להן, כאשר המשמעות היא שגבר שרוצה להתגרש מאשתו אינו יכול לעשות זאת, אילולא היו קיימות עבורו החרגות ייחודיות.

 

אותיות קטנות עבור הצד הגברי

זאת ועוד, כי לצד הגברי אכן קיימת אלטרנטיבה בהינתן אישה שאינה רוצה לקבל את גט, כאשר אילו יאסוף אותו גבר חתימות מ- 100 רבנים, או יקבל את אישורו של בית הדין הרבני הגדול, אזי שיותר לו לשאת אישה נוספת אף על פי כי אשתו הנוכחית טרם התגרשה ממנו.

מדובר למעשה בכניסה דרך החלון לאור נעילת השער, שמאפשרת ההלכה בכדי לסייע לגברים אשר נתקעו במצב שבו נשללה מהן זכות הבחירה לבחור עם מי הם מעוניינים להיות קשורים בקשר נישואים.

 

מדוע קיימת סרבנות גט?

הסיבה לקיומה של סרבנות גט נובעת מהרצון של כלל הצדדים המעורבים בגירושין לנסות ולשפר את עמדותיהם לקראת הגירושים המממשים לבוא, או שמא הדבר אינו משתלם להם מנסיבות אחרות. כלומר, לעתים ניתן לראות אדם אשר אינו מעוניין לקבל או לתת גט אילו הסדר המזונות ו/או הסדר המשמורת ו/או הסדר הממון אשר נכרת או עתיד להיכרת בין הזוג, לא ישתנה כראות עיניו.

כאשר מדובר באדם אשר משווע להתגרש מזה זמן רב, עצם סרבנות הגט של הצד הנגדי מהווה מעין מנוף לחץ אשר תכליתו ללחוץ ולגרום לאותו אדם לוותר על תנאיו במסגרת הגירושים, בתמורה למניעת עיכוב ההליך.

כמו כן, לפעמים בשל ענייני ירושה עתידיים, ישנם כאלו אשר אינם מעוניינים להתגרש, שכן אילו יתגרשו כלל הזכויות אשר קיימות להם בתור אשתו או בעלה של בעלת העיזבון, לא קיימים עוד ויעברו הלאה כלפי היורשים האחרים.

 

סנקציות בשל סרבנות גט

בנוסף לכך, לאור סירובו של מי מבין בני הזוג לאפשר לשני להתגרש ממנו ובכך לממש את זכותו לחירות, ישנם הליכים אשר ניתן לנקוט כנגדו, כאלו אשר עלולים במידה רבה לפצות את האדם אשר נתקע בקשר שאינו חפץ בו, לאור חוקי ההלכה.

 

סנקציות כלכליות

הפיצויים מתחלקים ל- 2 כאשר חלקם הראשון נוגע לסנקציות שניתן להטיל על הסרבנ/ית גט שרובן בראשית הדרך כלכליות. כחלק מאותן סנקציות, על סרבן גט נהוג להשית חובת תשלומי מזונות חודשיים עד אשר יפסיק להחזיק את אשתו כבת ערובה, כאשר ניתן לראות מקרים הפוכים גם, כלומר כאשר סרבנית גט מוכרחת לשלם קצבה חודשית לבעלה עקב סירובה לשחררו.

זאת ועוד, כי אדם אשר מוגדר כסרבן גט עלול לעמוד בפני נידוי חברתי בעיקר בהיבטים דתיים, כאשר הוא יוחרג ממניין תפילה, לא יילקח לשיעורי תורה, בניו לא יעברו מילה ולא יקברהו בקבר ישראל. בנוסף לכך, אילו קיימים למי מבין הצדדים זכויות וקצבאות במסגרת ביטוח לאומי, אזי שניתן לאור סרבנות שלאחד מהם להגיש בקשה לביטוח לאומי בכדי שיפסיק את קצבתו עבור אותו סרבן, או אפילו יעבירה לידי עגונה/תו.

 

סנקציות חברתיות

בהמשך לכך, חלקן ה- 2 של הסנקציות נוגע בעיקר להצרת רגליו של הסרבן, כאשר בית הדין הרבני רשאי למנוע את יכולתו להחזיק ברישיון נהיגה או חשבון בנק, זאת בנוסף למניעת יציאתו מן הארץ באמצעות צו עיכוב, כמו גם שלילת דרכונו ומניעת היבחרו למשרה ציבורית או ממשלתית. זאת בנוסף לכליאתו לעתים של סרבן הגט עד אשר יבחר לשחרר את הצד העגון, כפי שנראה לראשונה באפריל 2019.

כמו כן, לאחרונה החל נוהג אשר במסגרתו עוברים סרבני גט הליך ביוש פומבי, אשר תמונותיהם ונסיבות מקריהם מפורסמים בפומבי בציבור, כאקט אשר תכליתו להפעיל לחץ אודות הצד אשר נוהג בבריונות ומבטל כליל את רצונותיהם ושאיפותיהם של הצד הנגדי.

 

פיצוי כלכלי כחלק מתביעה בבית משפט

זאת ועוד, כי אילו אדם הינו עגון למשך שנים ארוכות לאור סירוב גט, הוא יכול לתבוע במסגרת תביעת נזיקין את הצד השני, כאשר הבסיס לטענתו עלול להיות אי יכולתו להינשא בשנית, כמו גם טענה לעוגמת נפש ומפח רוח אשר נסובו לו לאור חוסר הרצון של בני זוג פוטנציאלים אחרים לקשור גורלם בגורלו, עקב היותו עודנו נשוי.

כמו כן, לאור העובדה כי לגברים קיימות אפשרויות אשר מתעלות על מכשול הגט, בניגוד לנשים אשר אילו הגבר החליט כי אינו מעוניין להעניק את הגט אזי שהנישואין לעולם לא יסתיימו, נהוג לפצות נשים שמתמודדות עם סרבן גט במידה ניכרת יותר מאשר גברים אשר מתמודדים עם בעיה דומה, כאשר ממדי התופעה צומחים לכדי פיצוי שגודלו פי 3 בעבורן.

זאת ועוד, כי הפיצוי לגבר שגיטו לא מתקבל על ידי אשתו, עומד בממוצע על 25,000 ש"ח מדי שנה, כאשר מדובר בקצבה קבועה אשר תינתן עד אשר הצד הנגדי ישתכנע וירפה מאחיזת החנק שלו אודות חיי הזוגיות של הצד המקביל.

 

עגינות לאורך זמן כמכפיל כוח בהקשר הפיצוי

בנוסף לכך, אילו מדובר במקרה בו העגון הינו עגון למשך זמן ארוך אשר עלול לעתים להאמיר לכדי מספר רב של שנים, אזי שבהינתן ויחליט לתבוע את אשתו או בעלה לאור זאת, הוא צפוי לקבל תמורה כספית אודות כל הזמן אשר היה עגון, כאשר מדובר בתשלום חד פעמי בצמוד לקצבה אשר תוענק לו מדי חודש, כאקט שתכליתו הפעלת לחץ והענקת פיצוי אודות הזמן האבוד.

 

לסיכום

כפי שניתן ללמוד מן הכתוב לעיל, סרבנות גט מצרה ומקשה במידה רבה על יכולתו של אדם לנהל את חיי הזוגיות שלו לאחר הגירושין בצורה תקינה, זאת כאשר לאורה של סרבנות גט נמנע ממנו להינשא בשנית, כמו גם אינו יכול לשים מאחוריו נפשית ומשפטית את הליכי גירושיו.

לאור זאת, לא מפתיע לגלות כי לאחרונה החלו הערכאות המשפטיות להחמיר את ידן לאור קיומה של תופעה מגונה זו, כאשר לנוכח קיומה ניתנים פיצויים משמעותיים עבור הצד העגון, כמו גם כי מוטלות סנקציות ועיצומים אודות הצד המעגן, שכן כלל הגורמים המעורבים רואים בהתנהגות שכזו כפסולה וכזו אשר אין לה מקום בעת המודרנית.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא