למה יש לשים לב בעת ביטול חוזי שכירות בהסכמה?

לא מעט אנשים בישראל מתגוררים בשכירות, מסיבות כאלו ואחרות. כל שוכר מנהל התקשרות עם המעסיק שלו לפי חוזה שכירות מסוים. בחוזה השכירות מפורטים תנאים שונים, המסדירים את ההתקשרות בין בעל הדירה שמשכיר את הדירה שלו, לבין השוכר. ישנם כמה דברים שצריך לשים לב אליהם בעת ביטול חוזה שכירות בהסכמה. הנה כמה מהם.

 

ביטול חוזה שכירות

חוזה שכירות, שנחתם בין משכיר דירה, שברשותו דירה מסוימת שאותה הוא מעוניין להשכיר, אל בין שוכר, שמעוניין להתגורר בדירה על ידי תשלום חודשי, הוא דבר שניתן לביטול עוד לפני תום ההתקשרות. חוזים כאלו נכתבים לרוב וחלים עד פרק זמן מסוים, שלאחריו יכולים להיפרד הצדדים או להמשיך מחדש את ההתקשרות ביניהם.

מצב של ביטול חוזה שכירות בהסכמה הוא מצב בו שני הצדדים מבטלים את חוזה השכירות, כאשר שוררת ביניהם הסכמה מסוימת בדבר ביטול אותו חוזה מחייב.

 

סוגי הסכמות

מבחינה משפטית, ניתן לראות הסכמה לביטול חוזה שכירות בשני אופנים. קיימת הסכמה מראש לביטול החוזה והסכמה בדיעבד. כל סוג הסכמה רלוונטי למקרים אחרים ושונים של שוכרים ושל משכירים שונים.

 

הסכמה מראש

הסכמה מראש היא הכינוי שניתן להסכמה לביטול חוזה שכירות בין שני צדדים, אשר סוכם עליה עוד מלפני ששני הצדדים ידעו שהם מעוניינים בביטול בהסכמה. הסכמה זאת מעוגנת בחוזה השכירות. ניתן לעגן אותה על ידי תחנות יציאה שונות, או על ידי תנאים מסוימים שברגע שהם יתרחשו, יוכלו שני הצדדים לסכם על ביטול חוזה בהסכמה.

 

הסכמה בדיעבד

הסכמה בדיעבד היא הסכמה של שני הצדדים לביטול החוזה, מבלי שהם עיגנו מראש את היכולת לבטל את חוזה השכירות. כדי להגיע להסכמה כזאת, שני הצדדים צריכים שהאינטרס שלהם יהיה זהה. כך יוכל השוכר לצאת מהדירה מבלי שבעל הדירה יתנגד, וכך יוכל להוציא בעל הידרה את השוכר מבלי שהאחרון יתנגד.

 

מה כתוב בחוזה?

בכל מה שקשור לביטול חוזה בהסכמה, חשוב לשים לב למה שכתוב בחוזה. ביטול חוזה שכירות יכול להתבצע גם חודשים ארוכים לאחר החתימה על החוזה. עיון בחוזה יאפשר לכם לראות האם קיימת תחנת יציאה, שתמנע מכם לנסות להגיע להסכמה בדיעבד, שלא תמיד מובטחת.

 

הקפדה על ביטול בצורה חוקית

גם אם קיימת תחנת יציאה ברורה בחוזה השכירות שלכם, שמאפשרת לכם לבצע ביטול חוזה בהסכמה, אתם צריכים לוודא שאתם מקפידים על ביטול החוזה בצורה חוקית. הקפידו על ביצוע ההוראות הרלוונטיות בחוזה.

 

הסדרת תשלומים

ביטול חוזה שכירות בהסכמה לא אומר שאתם לא צריכים לשלם יותר דמי שכירות. בנוסף, ייתכן שתצטרכו לשלם תשלומים נוספים, לפי מה שקבוע בחוזה שחתמתם עליו. שימו לב שאתם מסדירים את כל התשלומים ולא יוצרים בעיה משפטית חדשה בעת ביטול חוזה שכירות בהסכמה.

ביטול חוזה שכירות בהסכמה

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא