איך עובד תהליך פתיחת תיק גירושין ברבנות

תחילתו של הליך גירושין של יהודים נשואים בישראל מתחיל בפתיחת תיק גירושין ברבנות. על פי החוק בישראל, לבית הדין הרבני יש סמכות בלעדית בנוגע להליך הגירושין עצמו ורק הוא יכול לאשר בסוך התהליך את הגירושין לאחר מתן הגט. במאמר זה נעסוק בהרחבה באופן בו עובד תהליך הגירושין ופתיחת התיק ברבנות ונדון בהבדלים שבין גירושין בהסכמה וגירושין שלא בהסכמה בהקשר זה.

 

סמכות בית הדין הרבני

בהתאם לחקיקה הישראלית נישואים וגירושין מצויים תחת הדין הדתי ועל מנת להתגרש יש צורך בהסכמתם של שני בני הזוג. כאשר אין הסכמה של שני הצדדים על הגירושין, הצד שמעוניין בהליך נדרש להגיש תביעת גירושין לבית הדין הרבני. את בקשת פתיחת התיק יש להצדיק באמצעות עילת גירושין תקפה בהתאם לדין הדתי. עוד על פתיחת תיק גירושין ברבנות ראו כאן.

 

טופסולוגיה

פתיחת תיק הגירושין נעשה בבית הדין הרבני הנמצא באזור המגורים של בני הזוג או של אחד הצדדים. בפתיחת התיק ובאופן דומה לשאר התביעות יש לפרט את הנימוק לגירושין, פרטי הזיהוי של בני הזוג ופרטים אודות הילדים ככל וישנם. את הפרטים יש למלא בטפסים ייעודיים אותם ניתן להוריד באתר בתי הדין ונין לעשות זאת באופן עצמאי או בסיוע של עורך דין.

את התביעה יש להגיש באופן  פיזי למזכירות בית הדין בשלושה עותקים כאשר עותק נוסף מועבר לצד השני. לשם הגשת תביעה לפתיחת תיק גירושין ברבנות יש גם לשלם אגרה כדין.

 

גירושין בהסכמה

כאשר שני בני הזוג מעוניינים בהליך הגירושין והם מצליחים להגיע להסכמות משותפות לגבי חלוקת הרכוש, המשמורת והמזונות ניתן להתקדם ולחתום על הסכם גירושין. את ההסכם החתום יש לצרף לבקשת הגירושין. בית הין הרבני יבחן את ההסכם ובמידה והוא הוגן הוא יאשר אותו וייתן לו תוקף של פסק דין. בשלב זה בית הדין יקבע מועד לטקס סידור הגט בין הצדדים.

 

תביעה לגירושין

כאשר רק אחד מבני הזוג מעוניין להתגרש עליו להגיש את התביעה, תוך ציון העילות לגירושין ומסמכים תומכים. בשונה מההליך הנעשה בהסכמת שני הצדדים כאשר התביעה מוגשת על ידי צד אחד, בית הדין יפעל להשכין שלום בית. רק במידה והוא ימצא, כי לא ניתן ליישב את הסכסוך בין בני הזוג, הוא יאפשר את ההתקדמות של ההליך.

 

תביעה כרוכה

לצד תביעת הגירושין ניתן להגיש תביעות נוספות במסגרת הליך תביעה כרוכה. הסוגיות אותם ניתן לכרוך כוללות בין היתר, קביעת הסדרי משמורת וראייה, חלוקת הרכוש המשותף, מזונות ועוד. עילה כרוכה צריכה לעמוד בתנאים שונים ובמידה ואלו לא ימולאו, ניתן יהיה להעביר את הסוגיה לסמכותו של בית המשפט לענייני משפחה למרות שזו כבר הוגשה לבית הדין הרבני.

 

סיכום פתיחת תיק גירושין

לסיכום, התרת נישואין של בני זוג יהודים בישראל נעשית אך ורק בבית הדין הרבני לאחר תהליך מובנה ובאמצעות גט. כפי שציינו, תהליך פתיחת התיק עובד באופן שונה כאשר הגירושין נעשים בהסכמה לעומת תביעת גירושין של צד אחד בלבד. לצד ניהול הגירושין ברבנות סוגיות המחלוקת יכולות להתברר, הן בבית הדין הרבני כעילות כרוכות והן בבית המשפט לענייני משפחה.

תיק גירושין

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא