בית / שירותים / גישור בנושא הסכם ממון או הסכם חיים משותפים

גישור בנושא הסכם ממון או הסכם חיים משותפים


הסכם חיים משותפים או הסכם ידועים בציבור נועד לבני זוג שלא נישאו ואף אינם עומדים להינשא.

כוונתם של שני ההסכמים זהה ולפיה בני הזוג ניתנת אפשרות להתנות על חוק יחסי ממון, ולקבוע חלוקה שונה מזו הקבועה בחוק יחסי ממון בין בני זוג תשל"ג- 1973 (להלן: "חוק יחסי ממון"). במקרה כזה כללי ההסכם יחליפו את כללי החוק ויקבעו לגבי אופן חלוקת הרכוש.

חוק יחסי ממון החל גם על ידועים בציבור וגם על בני זוג להט"ב, קובע כי כל אחד מבני זוג, זכאי למחצית מרכושם המשותף במידה והם נפרדים או במקרה פטירה של אחד מהם. חוק יחסי ממון קובע גם שנכסים שהיו שייכים לכל אחד מבני הזוג לפני הנישואין, או שהם קיבלו בירושה או במתנה במהלך הנישואין, לא יחולקו בין בני הזוג.

הפסיקה הרחיבה במהלך השנים את זכויותיהם של בני זוג נשואים ואחרים, ובמקרים מסוימים אפשרה להם לקבל חלקים בנכסים שהיו שייכים לאחד מבני הזוג לפני תחילת הזוגיות, או שהם קיבלו בירושה או במתנה במהלך הזוגיות.

כיום, הסטטיסטיקות מראות כי גיל הנישואין בעליה. מכאן שיש לא מעט בני הזוג מגיעים לזוגיות ובאמתחתו של כל אחד מהם נכסים שונים ואף לא שווים. הכוונה לנכסי מקרקעין, חסכונות, זכויות פנסיוניות ועוד.

בנוסף, הסטטיסטיקות מציינות כי כ-40% מבין הזוגות שנשאו ו/או היו בזוגיות פעם ראשונה נפרדים ו/או מתגרשים (בפרק ב' או ג' האחוזים אף גבוהים יותר).

כאשר  אנו מצרפים את שתי העובדות הנ"ל, נצפה כי בן הזוג שמביא עמו לזוגיות יותר רכוש, ירצה להבטיח כי במידה ויחול משבר בזוגיות שיביא לפירוקה, יצא ממנה בדיוק עם אותו הרכוש שהביא.

לעיתים בני המשפחה של הצד שמביא עמו לזוגיות יותר רכוש, הם אלו בעלי הממון העיקרי, ומתוקף זה הם אלו שמפעילים לחצים על בני הזוג על מנת שענייני הרכוש יסודרו טרם הנישואין.

כאשר מדובר בפרק ב' או ג', ויש ילדים מקשרים קודמים, רוצה כל אחד מבני הזוג להבטיח כי ילדיו יקבלו את רכושו מפרק א' ולא בן הזוג העכשווי.

ידוע כי חתונות התבטלו, ויחסים זוגיים עלו על שרטון ברגע שעלה הנושא של הסכם ממון או הסכם חיים משותפים. תהליך גישורי שנעשה מספיק זמן לפני החתונה יכול למנוע  פרידה. בתהליך כזה בו שני בני הזוג שותפים להסכמות, ניתן לפתוח ולדבר על כל העניינים הכרוכים ברכוש ובחלוקתו לאחר הפרידה. גם אם אחד מבני הזוג מתעקש לקבל את הרכוש שהביא עמו לאחר הפרידה, ניתן לחשוב ביחד איך בני הזוג יכולים לשמור לאורך חיי הזוגיות על זכויותיו של בן הזוג השני, ולדאוג כי במידה ויפרדו הוא לא יצא בלא כלום.

במסגרת הסכם ממון והסכם חיים משותפים ניתן לקבוע גם את דרכי הפרידה אם תקרה, להחליט על הערכאות אליהם הם מתחייבים בני הזוג לפנות, וויתורים נוספים (כתובה, מזונות אישה/בן זוג ועוד) שהם מוכנים להתחייב עליהם במועד החתימה על ההסכם.

הסכם ממון והסכם חיים משותפים יש לאשר בבית המשפט לענייני משפחה.

פוסטים נוספים שאולי תאהב